lördag 30 juni 2018

Kollektivtrafik som verktyg i landsbygdsutveckling?

 Några rubriker från vår lokala tidning Nerikes Allehanda den senaste veckan. Kommunerna arbetar hårt för att utveckla sina bygder, Region Örebro län lägger strikta ekonomiska aspekter på kollektivtrafiken. I min värld borde Regionen och kommunerna samverka så att inte bara Örebro stad utvecklas.Ska man tolka regionrådet och Miljöpartistens råd att vi utanför kollektivtrfaikstråken kör bil och övriga åker kollektivt. Men då måste MP i riksdagen och MP Örebro bli överens om vem som ska betala den högre skatten på bensin och diesel, det borde vara de stadsboende med bra utbyggd kollektivtrafik..

torsdag 7 juni 2018

Naturturism i Örebro kommun


Naturturismen ligger i tiden och nu satsar både Region Örebro län, Örebro kommun och ÖrebroKompaniet för att fler ska hitta vår fina natur. Vi har två välkända fågelsjöar, Sveriges längsta sammanhängande mountainbikeleder, Kilsbergens och Tivedens vildmarker, Hjälmarens skärgård och en massa små fina insjöar att erbjuda.
Alla dessa turister, som förhoppningsvis kommer, behöver hjälp med transporter, någonstans att bo och äta, guidning och olika typer av upplevelser. Och när de åker hem vill de säkert ha med sig en souvenir som minne förutom de fina minnen om god service och trevliga människor som de mött här.
Men är du beredd? Naturturismen är landsbygdens möjlighet att utvecklas, de boendes möjlighet att skapa företag och inkomst. Som grädde på moset kommer våra lokala lanthandlare och bensinstationer att få ökad omsättning och vi boende säkrad service. En ytterligare effekt kan bli att fler ser möjligheten att bo och verka på landet.
Jag kommer att verka för att våra nätverk av företagare tar tag i denna möjlighet, kanske kan vi skapa ett turistnätverk för Örebro kommuns landsbygd. Dessutom kommer jag att verka för att våra skogsägare och jordbrukare kommer med i detta nätverk. Vem vet, kanske skogen blir mer värd som eventscen än träråvara! Och stadsbor får möjlighet att se var och hur maten produceras.

lördag 2 juni 2018

Landsbygdsriksdagen 2018


Årets landsbygdsriksdag gick av stapeln i Örnsköldsvik. Förutom en väldigt intressant inspirationsresa på fredagen var lördagens partiledarsamtal det jag mest såg fram mot, mer om den senare.
Fredagens resa gick till Skuleberget och Höga kusten naturreservat.  Där möter oss Hans-Erik ”Hagge” Näslund som berättar om Docksta Bordtennisklubb (DBTK) som genom tiderna blivit något av ett utvecklingsbolag där man drivit upp verksamheter som sedan sålts till entreprenörer att driva vidare. Dock har bordtennisen funnits med hela tiden, även om kaffestunderna blivit viktigare med tiden.
Bussresan avslutades med ett besök i Fritidsbyn med Jerry Engström som guide. Vi fick en snabblektion i hur man kan använda facebook för att på ett tidigt stadium fylla anläggningen samt räkna ut vad varje träff kostar. Däremellan några tips om hur man får med andra entreprenörer i bygden. Det är bara att konstatera att med sådana entreprenörer så händer det saker.
Lördagens partiledarsamtal visade att det är svårt att komma ifrån ett stockholmsperspektiv på övriga landet. Alla var överens om att sluta prata om ”satsningar i städerna” och ”stöd till landsbygden” men när slutorden skulle ges var man tillbaka till satsningar och stöd. Insiktsfullt konstaterade man dock att lösningarna på kommande klimatförändringar och andra kriser finns utanför städerna med bland annat skogen, vattenkraften och livsmedelsproduktionen.
För min del vill jag bort från det vi och dom som nu präglar debatten. Vi måste se stad och landsbygd som en enhet som inte klarar sig var för sig på egen hand. Oavsett var vi väljer att bo har vi samma behov av grundläggande samhällsservice.

måndag 14 maj 2018

Varför ska jag, som bor på landet, rösta på Liberalerna?

En berättigad fråga som jag snart kommer att få när valarbetet drar igång. Mitt svar till dig måste utgå från min erfarenhet.
Jag har levt min mesta tid på landet och varit aktiv i byalag, utvecklingsgrupper, föreningar under större delen av mitt liv. Sedan 2002 även som aktiv fritidspolitiker i Folkpartiet / Liberalerna.

Jag valde Folkpartiet/Liberalerna inte för deras landsbygdspolitik (som inte var mycket att hurra för då) utan för deras tilltro till den enskilda människan och dennes förmåga att leva sitt liv.
Jag vet att bor man på landet måste man ordna mycket själv. Vill man spela fotboll så får man också vara med och sköta gräsplanen, omklädningsrummen och mycket annat. Vill man ha fiber/bredband så gäller det att engagera många i grannskapet och envist bearbeta olika myndigheter och företag. Jag startade vårt arbete för fiber 2013 och jag hoppas att vi är klara i höst.

Men hur ser Liberalernas i Örebro politik ut idag när det gäller kommunens landsbygd? Det vi tycker om skolan gäller alla skolor oavsett om de ligger i staden eller på landsbygden. Samma kvalitetskrav och möjligheter för alla barn att få en bra start i livet.
Många som vill bo på landet kan inte få sina drömmar uppfyllda då det saknas bostäder. Därför arbetar vi för att det ska byggas fler hyres- och bostadsrätter utanför staden. Där kan man bygga på mark som inte används till åkermark, precis som gjorde förr. Det är viktigt att det byggs för alternativa boendeformer så att hus och större lägenheter blir tillgängliga för barnfamiljer.

Att vi blir fler som bor på landet skapar förutsättningar för annan service som affär, skola, fritids, bussar och företagande. Jag vill påstå att landsbygden är nya företags barnkammare. Alla företag startar i liten skala och på landet finns plats och nätverken.

fredag 20 april 2018

S och MPs "present" till landsbygden

Jag har tidigare skrivit om min misstro till att bygga höghastighetsbanor i Sverige. Professor Martin Kulldorf, Haward University, skriver i Dagens Samhälle att det finns 67 orter med fler än 1000 invånare där regionaltågen passerar utan att stanna. Det skulle kosta ca 1% av investeringen för höghastighetsbanan för att ge 200 000 personer tillgång till tåg.
I DN debatt 18.04.20 skriver 7 professorer att regeringens motivering för att bygga höghastighetsbanan inte håller. Av varje satsad krona kan man räkna hem 40 öre i samhällsnytta. Banan bygger isig in en orättvisa i landet, de fattigaste för bara vara med och betala för de rikas snabbare resor.
Resonemanget att fler skulle ta tåget i stället för flyget eller bilen är osäkert då vi förmodligen har självkörande bilar som ger samma bekvämlighet utan besväret att att sig till en station, boka biljett mm.
Det stora problemet, som jag ser det, är att det finmaskigare nätet av järnväg som verkligen skulle göra nytta både för pendeltrafik och i övriga landet inte kan byggas då alla pengar satsas på höghastighetståg.
De sju professorerna avslutar sin debattartikel med
"Om man väljer att använda klimat politikens resurser till höghastighetståg är man illa ute eftersom det minskar möjligheten att finansiera åtgärder som verkligen gör skillnad. Vi anser att fakta sammantaget starkt talar för att höghastighetsbanorna inte bör byggas!"

fredag 13 april 2018

Liberal landsbygdspolitik

Här kan du läsa vad Liberalerna skriver i sin budget 2018 om landsbygden. För att få ett helhetsgrepp bör du även läsa om Liberalernas politik för skola, vård och omsorg, naturfrågorna mm.

En levande landsbygd
För Liberalerna handlar regionalpolitiken ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. En liberal landsbygdspolitik strävar efter att skapa förutsättningar för fler bostäder till dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort. För en levande landsbygd behövs också bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg, och höghastighetsbredband.

Örebro kommuns landsbygd är full av möjligheter. Vi har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden är så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Liberalerna vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, så som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun.

Utbyggnaden av fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Snabba och säkra transporter med buss och tåg måste finnas och vi ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Möjligheten att gå och cykelpendla på säkra vägar måste finnas, en utbyggnad av cykelvägar utanför staden ska prioriteras Samhällen förändras.

En del orter, som blomstrade för hundra år sedan, är historia i dag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. För liberaler är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi.  Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd i Örebro gör vi också hela kommunen starkare.

Liberalernas förslag för att stärka landsbygden:
● Verka för jämställda regler för byggande i staden och på landsbygden.
● Stimulera företagsetableringar på landsbygden.
● Stimulera bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
● En snabbare utbyggnad med fibernät.
● Göra det lättare att bo och verka på landsbygden genom bra infrastruktur.
● Sörja för att det finns god omsorg och bra skola efter behov.
● Stödja och stimulera lokala utvecklingsgrupper och nätverk.

fredag 6 april 2018

Bredbandsutbyggnaden på Örebro landsbygd

I torsdagens NA 5/4 redovisades hur det står till med bredbandsutbyggnaden i vårt län. Örebro kommun hamnade högt med 86,83% av hushållen och företagen som har tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Målet nationellt är att 95% ska ha möjlighet till snabb fiberuppkoppling 2020.
Örebro län hamnar på sjätte plats av landets län.
Studerar man siffrorna från Post & Telestyrelsen (PTS) för Örebro ser man att landsbygden utanför stad och småorter har en täckning på endast 31,7%, det återstår ett ganska stort arbete för att uppnå målet om 95% täckning även utanför städerna.
Som jämförelse kan vi titta på Gotland som har få orter och stor landsbygd. Gotlands län har 85,7% täckning medan dess landsbygd har 79,9%.
Örebro kommun har fastlagt ett mål om 95% täckning i såväl stad som på dess landsbygd senast 2020. Kommunen har även avsatt medel för att uppfylla sin målsättning.
I Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har vi drivit på frågan, en bredbandsstrategi har beslutats i kommunfullmäktige, nämnden har initierat ett aktivt samarbete mellan marknadens olika parter och det kommunala Stadsnät. Nu återstår det praktiska arbetet vilket jag som politiker inte råder över men kommer att aktivt bevaka.