måndag 14 maj 2018

Varför ska jag, som bor på landet, rösta på Liberalerna?

En berättigad fråga som jag snart kommer att få när valarbetet drar igång. Mitt svar till dig måste utgå från min erfarenhet.
Jag har levt min mesta tid på landet och varit aktiv i byalag, utvecklingsgrupper, föreningar under större delen av mitt liv. Sedan 2002 även som aktiv fritidspolitiker i Folkpartiet / Liberalerna.

Jag valde Folkpartiet/Liberalerna inte för deras landsbygdspolitik (som inte var mycket att hurra för då) utan för deras tilltro till den enskilda människan och dennes förmåga att leva sitt liv.
Jag vet att bor man på landet måste man ordna mycket själv. Vill man spela fotboll så får man också vara med och sköta gräsplanen, omklädningsrummen och mycket annat. Vill man ha fiber/bredband så gäller det att engagera många i grannskapet och envist bearbeta olika myndigheter och företag. Jag startade vårt arbete för fiber 2013 och jag hoppas att vi är klara i höst.

Men hur ser Liberalernas i Örebro politik ut idag när det gäller kommunens landsbygd? Det vi tycker om skolan gäller alla skolor oavsett om de ligger i staden eller på landsbygden. Samma kvalitetskrav och möjligheter för alla barn att få en bra start i livet.
Många som vill bo på landet kan inte få sina drömmar uppfyllda då det saknas bostäder. Därför arbetar vi för att det ska byggas fler hyres- och bostadsrätter utanför staden. Där kan man bygga på mark som inte används till åkermark, precis som gjorde förr. Det är viktigt att det byggs för alternativa boendeformer så att hus och större lägenheter blir tillgängliga för barnfamiljer.

Att vi blir fler som bor på landet skapar förutsättningar för annan service som affär, skola, fritids, bussar och företagande. Jag vill påstå att landsbygden är nya företags barnkammare. Alla företag startar i liten skala och på landet finns plats och nätverken.

fredag 20 april 2018

S och MPs "present" till landsbygden

Jag har tidigare skrivit om min misstro till att bygga höghastighetsbanor i Sverige. Professor Martin Kulldorf, Haward University, skriver i Dagens Samhälle att det finns 67 orter med fler än 1000 invånare där regionaltågen passerar utan att stanna. Det skulle kosta ca 1% av investeringen för höghastighetsbanan för att ge 200 000 personer tillgång till tåg.
I DN debatt 18.04.20 skriver 7 professorer att regeringens motivering för att bygga höghastighetsbanan inte håller. Av varje satsad krona kan man räkna hem 40 öre i samhällsnytta. Banan bygger isig in en orättvisa i landet, de fattigaste för bara vara med och betala för de rikas snabbare resor.
Resonemanget att fler skulle ta tåget i stället för flyget eller bilen är osäkert då vi förmodligen har självkörande bilar som ger samma bekvämlighet utan besväret att att sig till en station, boka biljett mm.
Det stora problemet, som jag ser det, är att det finmaskigare nätet av järnväg som verkligen skulle göra nytta både för pendeltrafik och i övriga landet inte kan byggas då alla pengar satsas på höghastighetståg.
De sju professorerna avslutar sin debattartikel med
"Om man väljer att använda klimat politikens resurser till höghastighetståg är man illa ute eftersom det minskar möjligheten att finansiera åtgärder som verkligen gör skillnad. Vi anser att fakta sammantaget starkt talar för att höghastighetsbanorna inte bör byggas!"

fredag 13 april 2018

Liberal landsbygdspolitik

Här kan du läsa vad Liberalerna skriver i sin budget 2018 om landsbygden. För att få ett helhetsgrepp bör du även läsa om Liberalernas politik för skola, vård och omsorg, naturfrågorna mm.

En levande landsbygd
För Liberalerna handlar regionalpolitiken ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. En liberal landsbygdspolitik strävar efter att skapa förutsättningar för fler bostäder till dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort. För en levande landsbygd behövs också bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg, och höghastighetsbredband.

Örebro kommuns landsbygd är full av möjligheter. Vi har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden är så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Liberalerna vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, så som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun.

Utbyggnaden av fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Snabba och säkra transporter med buss och tåg måste finnas och vi ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Möjligheten att gå och cykelpendla på säkra vägar måste finnas, en utbyggnad av cykelvägar utanför staden ska prioriteras Samhällen förändras.

En del orter, som blomstrade för hundra år sedan, är historia i dag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. För liberaler är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi.  Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd i Örebro gör vi också hela kommunen starkare.

Liberalernas förslag för att stärka landsbygden:
● Verka för jämställda regler för byggande i staden och på landsbygden.
● Stimulera företagsetableringar på landsbygden.
● Stimulera bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
● En snabbare utbyggnad med fibernät.
● Göra det lättare att bo och verka på landsbygden genom bra infrastruktur.
● Sörja för att det finns god omsorg och bra skola efter behov.
● Stödja och stimulera lokala utvecklingsgrupper och nätverk.

fredag 6 april 2018

Bredbandsutbyggnaden på Örebro landsbygd

I torsdagens NA 5/4 redovisades hur det står till med bredbandsutbyggnaden i vårt län. Örebro kommun hamnade högt med 86,83% av hushållen och företagen som har tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Målet nationellt är att 95% ska ha möjlighet till snabb fiberuppkoppling 2020.
Örebro län hamnar på sjätte plats av landets län.
Studerar man siffrorna från Post & Telestyrelsen (PTS) för Örebro ser man att landsbygden utanför stad och småorter har en täckning på endast 31,7%, det återstår ett ganska stort arbete för att uppnå målet om 95% täckning även utanför städerna.
Som jämförelse kan vi titta på Gotland som har få orter och stor landsbygd. Gotlands län har 85,7% täckning medan dess landsbygd har 79,9%.
Örebro kommun har fastlagt ett mål om 95% täckning i såväl stad som på dess landsbygd senast 2020. Kommunen har även avsatt medel för att uppfylla sin målsättning.
I Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har vi drivit på frågan, en bredbandsstrategi har beslutats i kommunfullmäktige, nämnden har initierat ett aktivt samarbete mellan marknadens olika parter och det kommunala Stadsnät. Nu återstår det praktiska arbetet vilket jag som politiker inte råder över men kommer att aktivt bevaka.

måndag 18 december 2017

En levande landsbygd

Här hade jag tänkt skriva något om hur jag ser på kommunens landsbygd och hur den ska kunna utvecklas. Örebro kommun är ganska rund med staden Örebro centralt placerad vilket skapar unika möjligheter för en levande landsbygd.
Idag har bostadsbyggandet i staden kommit ifatt marknaden, på landsbygden däremot saknas bostäder av olika slag. Äldre behöver ett boende i närområdet för att kunna flytta till något bekvämare, unga behöver ett boende som första lägenhet. Detta behövs för att få igång flyttkarusellen så att unga barnfamiljer kan etablera sig. Jag är övertygad om att det är här man måste börja för att kunna upprätthålla och utveckla övrig service.
Istället för att formulera om mitt och Liberalernas syn på landsbygdens framtid kommer här text från Liberalernas budget 2018, som jag har varit med och skrivit.

För Liberalerna handlar regionalpolitiken ytterst om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. En liberal landsbygdspolitik strävar efter att skapa förutsättningar för fler bostäder till dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort. För en levande landsbygd behövs också bra infrastruktur, både vad gäller vägar, järnväg och höghastighetsbredband.

Örebro kommuns landsbygd är full av möjligheter. Vi har en fantastisk natur, som inbjuder till rekreation och avkoppling. Men landsbygden är så mycket mer. Viljestarka människor, egna företagare, lantbrukare och de som bara vill bo i lantlig miljö. I många byar och orter i Örebro kommun spirar en blomstrande företagsanda och ett engagemang som är grundbulten i en bygds framgång. Liberalerna vill stödja ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer som resulterar i att det blir enklare att bo och verka på landsbygden. Ur engagemang och vilja skapas möjligheter.

Trots fullt av möjligheter står också landsbygden inför stora utmaningar. Att upprätthålla service på en godtagbar nivå utanför staden ställer stora krav på kommunen. Kommunal service, så som hemtjänst och sjukvård, måste fungera liksom förskola och skola. Det ska gå att vara både ung och gammal i hela Örebro kommun. Utbyggnaden av fibernät är avgörande för företagande på landsbygden. Snabba och säkra transporter med buss och tåg måste finnas och vi ser gärna fler privata initiativ som komplement till länstrafiken. Möjligheten att gå och cykelpendla på säkra vägar måste finnas, en utbyggnad av cykelvägar utanför staden ska prioriteras.

Samhällen förändras. En del orter, som blomstrade för hundra år sedan, är historia i dag. Så har historien sett ut och så kommer framtiden att se ut. För liberaler är värnandet om människors egenmakt och möjlighet att skapa sin egen framtid utgångspunkten. Urbanisering bygger i grunden på människors fria val och det välkomnar vi. Men de utmaningar som följer i spåren av denna utveckling vill vi bemöta. Genom att ge förutsättningar för en stark och vital landsbygd i Örebro gör vi också hela kommunen starkare.

Liberalernas förslag för att stärka landsbygden:

Verka för jämställda regler för byggande i staden och på landsbygden.
Stimulera företagsetableringar på landsbygden.
Stimulera bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
En snabbare utbyggnad med fibernät.
Göra det lättare att bo och verka på landsbygden genom bra infrastruktur.
Sörja för att det finns god omsorg och bra skola efter behov.
Stödja och stimulera lokala utvecklingsgrupper och nätverk.

lördag 11 november 2017

"Läget i landet"

Läser nu P O Tidholm senaste bok ”Läget i landet” där han belyser landsbygdens roll och betydelse idag. Tidholm utgår från politikerna i Stockholm contra övriga Sverige. Det intressanta är att man kan skala ner det till vårt län, med Örebro som centralort och övriga omlandet som resten av landet. Det går även att skala ner det till kommunal nivå.
I tidningen Land (2017/45) sätter P O Tidholm upp 7 punkter som är kopplade till boken och jag kommer att använda samma till vårt område som är Örebro kommun och Örebro län.

Ingen geografisk jämställdhet
”Vi har gått från inställningen att alla har rätt till service överallt till att ”man får skylla sig själv” om man bor på fel ställe.” skriver P O Tidholm.
Man hänvisar ofta till marknaden när en postlinje dras in, en affär läggs ner, en bensinstation upphör. Samma sak med den kommunala servicen, skolor läggs ner, hemtjänsten får längre att åka när lokala kontoret upphör.
Och så är det naturligtvis men kan motverkas med ett mer positivt synsätt till byggande på landsbygden. Finns det inga bostäder som unga kan flytta till eller äldreboende som skapar en flyttkarusell så minskar ”marknaden” med de boendes stigande ålder.

Myt att ingen vill bo på landet
Helt fel. Undersökningar visar att fler skulle bo på landsbygden om det fanns möjligheter. Det är främst unga flickor, som när de ska bilda familj, föredrar att bosätta sig på landet.
Ser vi till Örebro kommun finns i princip inga tomma hus och de som kommer ut på marknaden får snart nya ägare.
I min by har en generationsväxling skett och yngre familjer med barn har flyttat in och ett fint samspel mellan generationerna har utvecklats.

Staden tar åt sig äran
Produktionen i våra basnäringar sker på landsbygden där skogen, gruvorna och åkermarken finns. Det är där som tillgångarna skapas. De stora bolagens huvudkontor finns numera i de större städerna och där registreras också inkomsterna. Det har blivit ett synsätt att landsbygden ska leverera och städerna tar åt sig äran.
Synsättet att landsbygden ska leverera går igen i den allt populärare naturturismen. Naturen ses allt oftare som stadsbornas rekreationsområde.

Politisk vilja saknas
För dagens politiker är det inte intressant att utveckla sin landsbygd, det ger mer status att bygga snygga höghus eller skapa ”stadsgator” i stadens centrala delar.
Samtidigt måste vi konstatera att merparten av väljarna finns i städerna.

Risk för populism
I Örebro kommun bor ca 30 000 av ca 140 000 personer utanför staden, i mindre orter och på ren landsbygd. När dessa inte känner sig lyssnade på och regionens / kommunens ambitioner inte sträcker sig dit ut är risken uppenbar att man i kommande val 2018 väljer att rösta på ett mer populistiskt parti.
En genomgång av valet 2010 vs 2014 visar att Sverigedemokraterna ökade i princip alla valdistrikt på Örebro kommuns landsbygd.

Inget nationellt ansvar
Regeringen tar inget nationellt ansvar för landsbygdens utveckling utan lämnar över det till regioner och kommuner. Många kommuner med minskande och åldrande befolkning har svårt att få ihop sin ekonomi. Det innebär att alltmer av den offentliga servicen centraliseras och urholkas.
Örebroregionens två mindre lasarett töms på vårdplatser och personal när det stora sjukhuset i Örebro behöver resurser. Vårdcentralerna lider även de av personalbrist och överbelastning.  Telefontiderna för att komma i kontakt med sin vårdcentral tar snabbt slut och man får snällt vänta till nästa morgon eller besöka akutmottagningen.

Tillväxtmotorer tömmer omgivningen
Idag beskrivs Örebro stad som det lok som ska dra utvecklingen i hela Örebro län. Därför centraliseras mycket till Örebro, som exempel har Region Örebro län bestämt att länsbussarna i första hand ska trafikera regionens orter och Örebro. Detta för att fylla bussarna och transportera arbetskraft till Örebros alla kontor.
Denna centralisering tömmer övriga delar på arbetskraft och entreprenörer som, om de stannat kvar, kunnat skapa tillväxt i övriga delar av länet.
Att bussarna nu prioriterar trafiken mellan orterna före de enskilda hållplatserna på landsbygden försämrar ytterligare servicen för de som bor på landsbygden. Nu måste de åka egen bil, ofta krävs det två bilar för barnfamiljerna, om de ska handla eller skjutsa sina barn till olika aktiviteter.

Finns det någon lösning?
Jag hoppas det, det är min absoluta övertygelse att med en annan politik kan landet utanför stadsgränsen inte bara överleva utan även utvecklas.
Min liberala syn på tillvaron säger att det måste vara möjligt att bo och verka även utanför staden.  En undersökning utförd av Demoskop, redovisad i Dagens Samhälle 2017/39, visar att otryggheten är störst i storstäderna.  Kanske är det en rest av bondesamhället där mörkret och skogen stod för trygghet. Min erfarenhet är att livet på landet bygger på att grannar hjälps åt och känner varandra, vilket i sig skapar trygghet.
Som politiker måste vi lyfta blicken och titta utanför stadsgränsen. Det måste finnas möjligheter att bygga bostäder för livets olika skeenden och lokaler för olika verksamheter i kommunens övriga orter.  Genom att fler får möjlighet att bo på landsbygden skapas förutsättning för skolan och affären att finnas kvar och utvecklas.
Den kollektiva trafiken måste byggas ut så att merparten av kommunens / länets invånare kan använda den, inte bara till arbetsresor utan även kvällstid för t ex teater- och konsertbesök.
Skillnaderna mellan Stadstrafikens och Länsbussarnas biljettsystem måste försvinna. Att vara elev på landsbygden ska inte ge sämre villkor att utnyttja kollektivtrafiken.
För företagande på landsbygden, och här räknar jag även in alla skogs- och jordbruk, är infrastrukturen i form av bra vägar och stabilt och snabbt bredband viktiga.

Ska vi lyckas med vårt miljöarbete och få fler boende på landsbygden att cykla måste cykelbanorna blir fler. Åtminstone borde kommunens olika orter knytas samman med ett nät av säkra cykelbanor.

onsdag 25 oktober 2017

Inför Liberal budget 2018 Örebro kommun

I dagarna diskuteras Örebro kommuns budget för 2018 och vi inom Liberalerna har arbetat i ledningsgruppen med vårt förslag. Eftersom jag kämpar för landsbygdens villkor har jag nedan formulerat några tankar:

Det finns Örebro och Örebro, Örebro stad och Örebro kommun. Vi har ett ganska stort omland där en stor del av kommunens befolkning bor och verkar. Vi har också fördelen av att vara en rund kommun med centralorten placerad centralt.
Nu kommer jag att tala någon minut om vår landsbygd.
Vi måste inse att vår föda INTE produceras i staden.
Vi måste inse att de största delarna av våra rekreationsområden INTE finns i staden.
Vi måste inse att den historiska grunden för Sveriges välstånd INTE fanns i staden utan i
skogen och gruvorna.
Vi måste inse att det finns människor som bor och verkar på vår landsbygd, som producerar den föda vi i stadsbor behöver, som startar och utvecklar nya företag, som etablerar sig och bildar familj. Alla dessa människor har också rätt till service av olika slag. Men för att det ska finnas underlag för post, bussar, affärer etc måste även våra övriga orter kunna utvecklas.
Och här måste staden dela med sig av sin expansion. Nya bostäder med olika former av upplåtelseformer måste byggas även utanför staden. Det måste vara möjligt för landsbygdens folk att handla i stadens centrumaffärer, att kunna använda bilen för sina transporter utan att vara hänvisade till våra externa köpcentra.
Och varför måste alla kontor för framtidens kreativa företag finnas i centrala Örebro? Många av de kända svenska utvecklarna av spel har startat sina verksamheter på den Gotländska landsbygden med hänvisar sina framgångar med närheten till naturupplevelser.
Vi Liberaler inser att staden klarar sig inte utan sin landsbygd lika lite som vår landsbygd klarar sig utan staden.
Därför satsar vi Liberaler att sprida kulturupplevelser över HELA kommunen.
Därför satsar vi Liberaler på hög kvalité för alla barns skolgång.
Därför stöder vi Liberaler föreningars och gruppers ideella arbete för utveckling och samvaro.
Därför hävdar vi Liberaler alla individers rätt att i möjligaste mån få möjlighet att leva sitt eget liv.