fredag 28 december 2018

Nytt år - Ny mandatperiod


Jag har fått förtroendet att som ledamot i Örebro kommuns landsbygdsnämnd få ytterligare fyra år med att lyfta kommunens landsbygd. Landsbygdsnämnden tillkom efter en liberal motion i kommunfullmäktige och har nu arbetat sina första fyra år. Det har varit en spännande resa där de flesta ledamöterna hade erfarenhet från någon av de tre lokala nämnder som landsbygdsnämnden ersatte. Efter en trevande start hittade vi snart en arbetsform som har givit kommunen sitt första landsbygdsprogram , den reviderade översiktsplanen innehåller idag mer tankar och förslag om landsbygdens utveckling, föreningar och samlingslokaler har idag fyra olika bidrag för sina verksamheter att söka från landsbygdsnämnden. Till skillnad från övriga nämnder stödjer landsbygdsnämnden även de äldres verksamheter.
Nämnden har varit aktiv med medborgardialoger där vi träffat intresserade på kvällstid med roligast har nog varit våra besök i olika skolklasser. Ungdomarna har varit väl förberedda med frågor och förslag och dialogen har varit rak utan krusiduller.
Många viktiga frågor återstår, bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd haltar, de stora aktörerna har lovat för mycket och har nu svårt att uppfylla alla de avtal som slutits. Bostadsbyggandet utanför staden går trögt trots stor inflyttning till Örebro. I stället för att förstärka våra övriga orter byggs mer och högre i stadskärnan. Grönområden och åkermark offras. I Glanshammar, Odensbacken, Garphyttan, Vintrosa, N Kil, Ervalla med flera centra saknas boenden med hyresrätt och bostadsrätt. Det får till följd att de större villorna inte blir tillgängliga för yngre familjer, skolan saknar elever och butiken kunder. För att få till stånd en rörelse på bostadsmarknaden måste det finnas ett alternativ för varje skede i livet utan att behöva flytta från sin sociala gemenskap.
Enligt Visita och Naturturistföretagen kommer naturturismen att vara den mest expansiva näringen. I samråd med våra företagarföreningar arbetar nu en arbetsgrupp för att involvera landsbygdens företagare, både nuvarande och blivande, i den kommande verksamheten. Grunden för naturturismen finns hos oss och då borde landsbygden vara med och dela på kakan.
Jag tillbringar en del av min tid på Gotland. Där arbetar man nu med lokala utvecklingsbolag, svb bolag utan egentligt vinstintresse. Vinsten är bygdens positiva utveckling. Genom att sälja aktierna lokalt till ett högre värde skapas en ekonomi i bolaget som gör att det är lättare att prata med banken. Bolaget har då lättare att förverkliga sina planer. I vår närhet finns ett exempel i Järnboås och i min vision övergår fler ideellt arbetande byalag och föreningar till svb bolag. Att vara aktieägare i bolaget är ett sätt att stödja en positiv utveckling av sitt närområde.
När vi var på landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik fick vi se flera exempel på mindre orter där flyktingar placerats och som nu blivit en del i den positiva utvecklingen för orten. Inte minst hade underlaget för skolan och butiken säkrats men också alla nya erfarenheter och kunskaper som nu kom samhället till godo. Här har vi mycket att lära i kommunen. Vi måste arbeta bättre för att bryta den många gånger ömsesidig rädsla som finns mellan stad och land och mellan olika grupper. Jag är övertygad om att vi måste skapa mötesplatser där vi kan ta del av de olika kulturerna, mattraditionerna men också lära känna nya människor.
I höstens val bedrev jag en personvalskampanj och träffade många utanför affärerna i Vintrosa, Garphyttan och N Kil. Att få möta dig i vardagen och prata om just dina behov och tankar är en ynnest som jag nu funderar på hur jag redan kommande vår ska kunna fortsätta med. När jag har ett bra förslag så kommer jag att berätta om det här.
Nu önskar jag dig ett gott slut och ett Gott Nytt År.

torsdag 27 september 2018

För vem är staden till för?

I onsdagens fullmäktigesammanträde i Örebro kommun svarade ansvarigt kommunalråd (S) på en fråga från Patrik Jämtvall (L) angående framkomligheten på stadens gator när dessa nu byggs om och görs smalare. I svaret kan man tolka in att stadens gator är till för de boende i staden, de som kan promenera, cykla eller åka buss. Samtidigt planerar Region Örebro län, som ansvarar för kollektivtrafiken, att dra in alla linjer med färre än 5 passagerare samt lägga ner den flextrafik som finns i staden. Detta drabbar framför alla boende på landsbygden som då tvingas att åka bil till staden samt de äldre i staden som inte klarar att åka ordinarie buss. När då kommunen försvårar för biltrafik i staden stängs i praktiken 25-30% av kommunens invånare ute från stadens service. Hur är det då med (S) gamla slogan "alla ska med"?

torsdag 6 september 2018

Naturturism i Örebro kommun?Häromdagen hade vi ett möte mellan politiken och de nätverk av landsbygdsföretag som finns i Örebro.Vi pratade om naturturism och hur vi som bor och verkar på landsbygden kan få del av de intäkter som kommer.
Det ju onekligen så att grundförutsättningen för naturturism är vår närmiljö, ja till och med så att en stor del av skog och äng ägs av lantbrukare.
Vi beslutade "på stående fot" att det nu är tid att vi "lantisar" tar tag i frågan, en vanlig företeelse för oss landsbygdsbor.
Vi kommer att bilda en arbetsgrupp som inventerar vilka företag som finns, vilka som kan komma att starta och vilket material som trots allt finns i de olika områdena men som inte fått spridning. Vi ska också inventera de olika sevärdheter och turistmål som vi har.
När vi kommer lite längre fram i arbetet så kommer en egen sida i FB för information och utbyte av tankar och idéer, så håll ögonen öppna!

söndag 2 september 2018

Inför valet den 9 september

Nu har jag varit ute och kampanjat för Liberalerna i Örebro, både i valstugan på Stortorget och utanför "mina" affärer i Vintrosa, Garphyttan och N Kil. Det har varit många frågor och "Lycka till" men också "att man inte bryr sig".
Det senare får mig att rysa, det är nu man har möjlighet att välja det samhälle man vill leva i de kommande fyra åren. Och det är verkligen skillnad mellan de olika partierna.
Vi Liberaler står för individens valfrihet att själv bestämma sitt liv. Vi vill också ha en social trygghet som plattform men varje person har en skyldighet att efter egen förmåga försörja sig själv.
Själv bor jag utanför staden och driver en personvalskampanj med landsbygdens möjlighet att utvecklas positivt som huvudinriktning. Liberalismen ska finnas även på landsbygden!

MEN!
Andra partier har en annan samhällssyn, några ser personerna som grupp och alla i gruppen ska vara lika, andra funderar mest på vem som är svensk och vilka som ska kastas ut ur landet.
Jag hoppas att du som inte valt än tar dig tid och läser de olika partiernas program och besöker oss i valstugorna. Och har du redan valt, du kan ändra dig genom att välja igen den 9 september.

Jag ser fram mot att träffa dig på Stortorget.

tisdag 28 augusti 2018

Den 9 september väljer vi också EUs ministerråd


När vi väljer våra riksdagsledamöter den 9 september så väljer vi samtidigt vilka ministrar som ska representera oss i EU. Det är viktigt att vara medveten om för de är med och lägger förslag till EU kommissionen. De är också med och beslutar om lagstiftning och EUs politik.
Vi Liberaler inser hur viktigt samarbetet i EU är, många liberaler har satt spår i EUs verksamhet.  Marit Paulsen som engagerade sig i vår matproduktion och djurhållning, Cecilia Wikströms viktiga arbete för att få till en vettig asyllagstiftning och inte minst Cecilia Malmström som nu stångas med alla förslag om tullar och nationalistiska tendenser som förekommer idag.
Kommande år (2019) är det val till EU Parlamentet där Sverige har 21 platser. Då väljer vi våra representanter till parlamentet.
I Brüssel är det Kommissionen – Parlamentet – Ministerrådet som i samverkan tar fram och beslutar om olika lagar och regler. Lagar och regler som kommer att gälla även i Sverige.
Därför ska du redan nu tänka efter vilka du väljer in i vår Riksdag och jag föreslår att du väljer ett parti som inser nyttan av att vara medlem i EU, Liberalerna!

tisdag 14 augusti 2018

Vägen till besök på USÖ handkirurgimottagning


Jag kan inte påstå att sjukvården i Region Örebro län inte fungerar. Av egen erfarenhet vet jag att anländer man via akutmottagningen så finns resurser och kunnig personal. Problemet är om man inte är riktigt så sjuk utan ska gå via någon av vårdcentralerna. Förmodligen på grund av personalbrist så är det ett lotteri att överhuvudtaget få en telefontid så att man kan boka tid för ett besök. Och när man väl är där är den ensamma läkaren överlastad med besök och då är det lätt att glömma bort remisser och notera i journalerna.  Av detta har jag nu fått egen erfarenhet.
Nu är det valtider och det (s)tyrande (s)tora partiet har nu i mer än hundra (100) år försökt få ordning på regionens sjukvård utan att lyckats. Däremot har man lyckats att bilda en rad aktiebolag för fastigheter, busstrafik mm vilket knappast kan ingå i kärnverksamheten.
Nu har vi väljare chans att ge Socialdemokraterna och Miljöpartiet pension och låta Alliansens partier ta över. Jag hoppas att du som klagar tar chansen och röstar den 9 september!

Mitt kalendarium handkirurg
2016 höst          Besök vårdcentralen för bl a domningar i höger hand, läkare pratar om remiss till handkirurgiska mottagningen för undersökning.

2017.02.06        Besök hos privat läkare för domningar i höger hand och ljumskbrock, remisser till USÖ resp Läkargruppen.

2017.02.24        Besök Läkargruppen inför operation av ljumskbrott

2017.03.15        Operation Läkargruppen

2017.08.30        Tel med vårdcentralen för fråga om akut remiss till  CT thorax och brachialis för uteslutande av förträngning av brachialis systemet.

2017.12.14        Brev från USÖ som utlovar en tid för besök på handkirurgisk mottagning inom2 – 3 månader efter remiss från privata läkaren.

2018.05.21        Kallelse till handkirurgiska mottagningen kl 08.45 resp kl 09.30

2018.05.31        Ny tid till handkirurgiska mottagningen pga läkarens sjukdom, nu 2018.06.21 kl 11.30 resp 13.00

2018.05.20        Telefon, ny tid för undersökning kommer

2018.07.17        Ny tid till handkirurgiska mottagningen 2018.08.09 kl 09.00 resp 09.30. Denna tid kan inte användas pga resa.

2018.07.24        Ny tid till handkirurgiska mottagningen 2018.08.14 kl 08.45 resp 09.00

2018.08.14        Besök på handkirurgmottagningen förundersökning. Operation är utlovad i oktober – november.

tisdag 24 juli 2018

Vad innebär den extrema värmen och torkan för oss på landsbygden?

Det är ett tag sedan jag skrev något här, den rådande värmeböljan tar ut sin rätt. Dessutom smälter jag fortfarande intrycken från årets Almedalsvecka, mer om den lite senare.
Fick häromdagen frågan i rubriken av en partikollega, jag ska försöka ge några perspektiv. Med tanke på att broschyren "Om krisen eller kriget kommer" anlände till alla i Sverige i våras så kan man säga att sommarens väder inte var valtajmat. Maktens tanke var då att Sveriges självhushållning ska öka för att klara en krissituation, något som nu får vänta.
Idag torkar skördarna bort, djuren måste nödslaktas då fodret har torkat bort och vattenbrunnarna sinar. För gemene man innebär det att maten kommer att bli dyrare och tillgången på svenskt kött blir större. För lantbrukaren innebär det ekonomisk förlust och i värsta fall konkurs. Antalet jordbruk riskerar att bli färre i stället för att öka, maktens ambition att öka självhushållningen kommer att få skjutas på framtiden.
I min omgivning finns många små skogsägare som idag är oroliga för sin skog. Granarna torkar och granbarkborrarna kalasar. Det innebär att skogen måste avverkas i förtid med ekonomiska förluster. Även den extrema brandrisken som nu råder och en del människors oförstånd med eld skapar oro. Då skogen är att jämföra med en pensionsförsäkring och framtida ekonomisk trygghet är det många som drabbas i det lite mindre perspektivet.
I det ännu mindre perspektivet är vi många som nu oroar oss för de låga grundvattennivåerna, kommer vattnet i min brunn att räcka till höstens så önskade regn?
Regeringen (S + MP) utlovar mer ekonomiskt stöd, vissa i regeringen tycker att situationen påskyndar en allmän övergång till vegetarisk mathållning. Jag ser inte att mer pengar i dagens situation ger mindre hetta och mer vatten till lantbrukarna. Däremot kommer det säkert att kosta skattemedel att reda upp situationen under kommande vinter / vår när konsekvenserna är tydliga. För jag förmodar att ambitionen att höja Sveriges självhushållningsgrad kvarstår. Och det gäller att se de olika individernas behov.