onsdag 24 augusti 2016

Bygg på de mindre orterna också

Den styrande minoriteten i Örebro har nu hittat en ny åker att bygga ett nytt centrum och bostäder på. Detta samtidigt som Landsbygdsnämnden under hösten kommer att presentera ett landsbygdsprogram för att säkerställa möjligheterna att bo och leva på landsbygden.
Viktiga punkter i programmet är att säkra och utveckla kommunal och kommersiell service, verka för en säker infrastruktur samt stödja de initiativ som kommer från de boende.
”Örebro växer så det knakar” får vi höra när den styrande minoriteten letar mark i staden för att klämma in ytterligare ett hus. Samtidigt som det saknas boenden i kommunens övriga tätorter.
Det kommunen kan göra för att bidra till att service etc finns kvar i dessa orter är att främja byggande av bostäder med olika upplåtelseformer och med storlekar som passar i livets olika skeden. Skola, affär och fritidsgård finns på de flesta orterna men för att skapa en miljö där dessa kan överleva behövs att underlaget blir större. Orterna ligger dessutom på bekvämt pendlingsavstånd från staden Örebro med bra allmänna kommunikationer. Det man får på köpet är närhet till natur och rekreationsmöjligheter.

Lite besvärande anser jag det vara att Landsbygdsnämndens ordförande dessutom är v ordförande i programnämnd samhällsbyggnad, som hanterar var och hur man bygger. För min del anser jag att en del av Örebros tillväxt ska ske i kommunens övriga orter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar