fredag 5 september 2014

Min vision med Landsbygdsnämnden i Örebro

Ledamöterna i nämnden representerar de olika kommundelarna, olika åldrar, olika kön, olika bakgrunder, med andra ord en kreativ skara människor som ser potentialen i kommunens landsbygd.
Nämndens arbete bygger på ett aktivt kommunicerande med alla de byalag, utvecklingsgrupper, föreningar, företag och individer som aktivt vill arbeta med sin hembygds framtid. Med andra ord kommer det att vara ett evigt pågående samråds / dialogmöte där vi politiker kan hjälpa till att förverkliga de goda idéer och förslag som kommer fram. Givetvis måste vi även titta på den landsbygdsstrategi som kommunens landsbygdsstrateg nu arbetar med. Jag tror dock att den strategin fångat upp signalerna från alla aktiva människor som vår strateg träffat under arbetet.
En intressant fråga är var gränsen mellan stad och landsbygd går och vem som bestämmer det. Är det politikerna eller de boende i området som avgör vart de vill tillhöra?
En annan intressant fråga är om det kan finnas en koppling med landsbygdens utveckling och integration av våra nysvenskar?
Det är viktigt att inse, att vi politiker ska vara den lyssnande parten, initiativet ska komma från de som bor och verkar i bygden. Politikerna kan dock vara aktiva med att lotsa de olika projekten i hamn via de kontakter och kanaler som vi har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar