måndag 8 september 2014

Eldrivna bussar hör till framtiden.

“Busstrafiken i våra städer står inför stora positiva förändringar de närmaste åren. Samtidigt som beprövad teknik och etablerade drivmedel under många år kommer att vara viktiga för att hålla kollektivtrafiken rullande finns det tydliga tecken på att en helt ny era håller på att göra sitt intåg. Under de närmaste fem till tio åren kommer vi att få en elektrifiering av busstrafiken som många knappast kan föreställa sig idag”, skriver Anna Grönlund, vVD Sveriges Bussföretag och Bertil Moldén, VD Bil Sweden inför Almedalsveckan 2014.

I kommunfullmäktige november 2013 röstade majoriteten i Örebro kommun igenom ett köp av Karlskoga Biogas AB. Motiveringen var att säkra tillgången på biogas till stadens bussar. Vi hävdade att det var fel att bygga sig fast i ett system som vi redan då såg var på väg bort.
Vår uppfattning stärktes ytterligare på årets Almedalsvecka, flera seminarier handlade om el-drivna fordon. Volvo Bussar ABs VD Håkan Agnevall meddelade att Volvo nu slutat leverera bussar med dieselmotorer, nu gäller bara el-hybrider eller rena el-bussar.

Just stadstrafik är perfekt för el-bussar, de går på en bestämd bana mellan två punkter. Laddning av batterier kan lösas på lite olika sätt, här har de olika tillverkarna sina egna system. Några använder induktiv laddning (sladdlöst), andra använder strömavtagare
på taket. För båda alternativen laddas batterierna när bussarna stannar för att lämna eller ta upp passagerare.

Enligt många experter kommer mer och mer av de korta transporterna att vara el-drivna. Sverige har de bästa förutsättningarna av de europeiska länderna med vår rena el-produktion att skapa en utsläppsfri, energieffektiv och tyst stadstrafik.

Redan idag finns det städer i Sverige som har eldrivna bussar i trafik. I Umeå startade 2010 tester med eldrivna bussar. Den största farhågan var komfortvärmen vintertid men det har inte varit några problem. Idag har man en linje mellan flygplatsen och centrum som är helt elektrifierad.
Karlstad kommer att byta ut sina stora biogasdrivna bussar till mindre el-drivna bussar. Ekonomiskt räknar man med att räkna hem investeringen snabbt då driftskostnaden bara är en tredjedel av biogasbussarnas.
Göteborg planerar, tillsammans med Volvo Bussar AB, en linje mellan Johanneberg Science Center och Lindholmen Science Center med en ändhållplats inomhus.
I Stockholm byts nu alla bussar på linje 73 till el-hybrider. Bytet ger 80% mindre utsläpp av koldioxid och 60% minskad energiförbrukning. Dessutom en tyst trafik.
I Södertälje pågår ett projekt tillsammans med Scania med induktiv laddning med utrustning som är placerad i gatan vid hållplatsen. Batterierna laddas vid ordinarie stopp för att ta upp eller lämna av passagerare.

Ute i Europa har man kommit längre, i Paris kommer alla bussar, 4500 st, att vara el-drivna 2025. I Köpenhamn testar man nu två el-drivna bussar i ordinarie trafik. I södra Holland pågår ett projekt för att fasa ut till eldrivna bussar senast 2025.

Gemensamt för de olika städer som nu satsar på ha eldriven kollektivtrafik är utöver renare miljö möjligheten att få en tyst miljö och att kunna förtäta stadsbilden. Dessutom är bussarna energieffektivare än biogasdrivna bussar. Projekten ger också leverantörerna möjlighet att få prova sina bussar i verklig miljö samtidigt som det skapar möjlighet till framtida produktion och arbetstillfällen.
Projektet i Göteborg visar dessutom på möjligheten att skapa en bättre miljö för passagerarna genom att kunna köra bussarna inomhus.

Finns då inga problem? Jo, bussarna är så tysta att andra ljud nu blir problem. t ex har man fått klagomål på att avgångsutropen vid busshållplatserna är störande.

På sikt torde all persontrafik i städerna bli elektrifierad. De flesta el-bilar klarar redan idag att köra 150 km innan batterierna måste laddas. Taxi har likasom bussarna sina stationer och väntetider som ger tillfälle att ladda batterierna.
Merparten av all privat pendling med bil är genomsnitt 20 km, perfekt för eldrift.

Vad ska man då göra med biogasen? Möjligen kan det vara lösningen på de mer långväga transporterna som inte kan göras på järnväg.
Men vad ska Örebro kommun göra med biogasen när el-drivna stadsfordon är den miljömässigt bästa lösningen? Har vi skattebetalare tur finns annan avsättning för bränslet och det finns privata intressenter som är villiga att ta över driften. Om inte, har nuvarande kommunledning antingen byggt fast sig i ett biogasberoende med för miljön ett sämre alternativ, om ingen vill köpa biogasbolaget, slarvat med våra skattepengar.

Jag anser att kommunen ska styra marknaden genom de krav som man ställer i sina upphandlingar, inte genom att leka företagsledare och riskera skattemedel i olika bolagssatsningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar