tisdag 26 augusti 2014

Landsbygdsnämnd i Örebro kommun

Så är mitt gamla förslag om en landsbygdsnämnd på väg att gå i uppfyllelse. En nämnd för HELA Örebro och inte som med lokala nämnderna, bara delar. För landsbygdens framtida utveckling är det viktigt att lokala byalag, utvecklingsgrupper, intresseföreningar och privatpersoner har en förvaltning och nämnd som är engagerade i landsbygdens utveckling att vända sig till. Av egen erfarenhet vet jag att det är lika viktigt att kontakten via nämnden finns in i Rådhuset och till de olika politikerna där som kan påverka den specifika frågan.
Nu är det upp till de olika partierna att bemanna landsbygdsnämnden med personer som har koppling till landsbygden. Även du och jag har ett ansvar att göra något bra av landsbygdsnämnden och jag ser fram mot att få vara med i det fortsatta arbetet för en levande landsbygd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar