tisdag 25 februari 2014

TysslingeBladet 2014/1

I dagarna har en "tidning" benämnd Tysslingebladet spridits i områdets postlådor. Av framsidans logotype framgår klart att den kommer från (S)ocialdemokraterna och förmodligen är ett inslag i valrörelsen. Här beskrivs olika projekt som är aktuella i området.
Att partiet inte tagit sin röda färg från blygselns rodnad inser jag snabbt. Det som redovisas här är ett resultat av socialdemokraterna, enligt bladet. Vore jag (c)- eller (kd)-politiker skulle jag fundera över hur det är att arbeta med det stora partiets skugga.
Märkligt nog är flera av de beskrivna projekten initierade under förra mandatperioden, andra har kommit till utan att Tysslinge lokala nämnd varit engagerad eller ens informerad. Här kommer några axplock.
VINNA-projektet startade då jag under förra mandatperioden startade en dialog med Lekebergs kommun för att utbyta information om framtida planer och sqamarbete där så var möjligt. Dialogen intensifierades då Lanna-Vintrosa området kom att ingå i ett EU-projekt "Bridge", och som nu utvidgats och fortlever i VINNA.
Att ÖBO ska bygga bostäder i Vintrosa är ett resultat av VINNA-projektet, ett annat är den kommande motorvägshållplatsen, ett tredje är den etablering som planeras vid motorvägsavfarten. Hela området har en egen Fördjupad Översiktsplan (FÖP) som antagits både av Lekebergs och Örebro kommuner, unikt i Sverige. I översiktsplanen finns många fler idéer på hur området ska utvecklas.
När det gäller drivmedelsstationer är även det ett arbete som startade när macken i Garphyttan försvann och sedan dess drivits av en enig nämnd. Skolorna har nämnden inte varit inblandade i då dessa sköts av det kommunala bolaget Futurum.
Intressant att läsa är de stora kommunala anslagen som Folkets Hus har fått liksom den rörelsen närstående Tysslinge Kulturförening som idag driver fritidsgårdarna på uppdrag från nämnden.
Det hela avslutas med att sprida bilden av en penningfattig skola på grund av de skattesänkningar som alliansregeringen genomfört. Det är en osanning, bidraget till skolan räknat per elev har stadigt ökat sedan 2006.
Som sagt, blygsel är inget som det stora partiet lider av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar