måndag 28 oktober 2013

Olika typer av segregerat boende.

Dagens modetrend med olika typer av boende för barnfamiljer, de som är 55+ och de som är seniorer verkar vara en "naturlig" fortsättning på det liv vi lever idag. Vi lämnar bort våra barn på dagis och våra föräldrar till vårdboenden. De i karriären kämpar med den. Ett segregerat boende som skilljer sig från det som vi normalt tänker på, inget Tensta eller Vivalla.

När jag växte upp hade jag tillgång till farmor och farfar, som bodde i huset bredvid. Detta skapade trygghet men också respekt för de äldre, umgänget var naturligt och alla hjälpte till efter förmåga. Detta är ett livsmönster som vi idag kan finna hos många av våra nysvenska familjer.

Vi satsar stora pengar och stor energi för att skapa kontakter och integrera olika grupper av människor i vårt samhälle. Att då medvetet bygga ett segregerat boende för äldre verkar helt fel. På detta sätt skapar vi inte förståelse mellan olika grupper av människor. Ungas respekt för äldre urholkas. Äldres fördragsamhet för de yngres behov av utrymme och hög musik glöms bort. Olika åldersgrupper blir bara konstiga typer för varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar