måndag 8 april 2013

Myterna om de stora skurkarna inom skola, vård och omsorg

Vänsterns intensiva mytbildning om de stora riskbolagens utarmning av de kommunala ekonomierna och de stora vinsterna inom vård, skola och omsorg desarmeras effektivt i Dagens Samhälle (4 april 2013).

I Sverige finns idag ca 11 000 företag som säljer sina tjänster inom vård och omsorg till kommunerna, företrädesvis till borgligt styrda kommuner. Av dessa har nästan 10 000 färre än 20 anställda, ett 50-tal har fler än 250 anställda och ett 10-tal är stora koncerner. Vad innebär det? Jo, att ca 90% av alla företag som säljer sina tjänster är små och “riskkapitalister” i den meningen att ägarna ofta satt sina bostäder och privata ekonomi i pant för att kunna förverkliga sin dröm om en bättre vård och omsorg.

Inom skola och barnomsorg ser det likadant ut. Totalt finns 1200 fristående grund- och gymnasieskolor som i huvudsak drivs av mindre bolag, det finns knappt ett 10-tal större koncerner i branschen.

Av de ekonomiska rapporter som idag finns tillgängliga kan man utläsa att 2012 varit ett tufft år, de flesta företag har gått från vinst 2011 till förlust 2012. Det beror till stor del på kommunernas allt kärvare ekonomi. Flera kommuner, däribland Örebro, driver idag sina gymnasieskolor med förlust. Ökade kostnader för löner mm har inte kunnat kompenserats fullt ut och det urholkar bolagens ekonomi.

“I takt med att antalet äldre ökar blir kommunernas ekonomi och branschens låga marginaler ett problem” säger Fredrik Gren, Carema, och fortsätter “Vi har inte råd med den utveckling som krävs om vi inte gemensamt ser över hur vi kan investera i bättre produktivitet och effektivitet”.

“Är vi inte bättre än de kommunala skolorna har vi inget existensberättigande” menar Marcus Strömberg, Academica, och fortsätter “Skolföretag måste ha en stabilitet och kunna ta smällar. Vinst är vår trygghet”.

Rörelseresultatet för bolagen inom vård och omsorg låg i snitt under 2012 ca 2% och för friskolorna 6 - 8%. Det ska jämföras med de börsnoterade företagen som normalt ligger över 10%.

Myten om de stora skurkarna som för ut skattemedel till skatteparadis klingar ganska falskt. I stället för att sprida dessa myter borde vänstern vara med och skärpa kommunernas upphandlingsorganisation och kontrollfunktioner. För de flesta “skandaler” inom branschen har berott på dålig upphandling och frånvaron av uppföljning av levererad tjänst. Här har kommunerna en del att lära av det privata näringslivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar