söndag 14 april 2013

Fortsatt om vinster och kommunens pengar

I Dagens Samhälle (11 april 2013) redovisas vinsterna i de större kommunalt ägda bolagen. De ligger i snitt på 14% vinst på omsättningen 2012, en ökning från 10% 2011.
"Vinsten är viktig för att klara investeringar och utveckling" säger samfällt de olika VD-arna. En del går även tillbaka som aktieutdelning till kommunerna. En liten notering i listan över bolagen, ÖBO redovisar väldigt liten nettomarginal, bara 1%.
Debatten om vinster inom vård, skola och omsorg, som jag tidigare skrivit om, har enligt min mening tagit fel väg. Vinst är nödvändigt som drivkraft men viktigare för att skapa starka och kreativa företag. Det är således vad man gör av vinsten som är det viktiga och det är det debatten borde handla om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar