tisdag 5 mars 2013

Det bidde en strateg!

Nu har kommunstyrelsen beslutat att inrätta en funktion som landsbygdsstrateg. Under förra mandatperioden skapade de lokala nämnderna och dåvarande näringslivskontoret ett samarbete för att hitta vägar för Örebro stads omlands utveckling. Ganska snabbt blev Länsstyrelsen och Regionförbundet liksom de olika nätverken med företagare involverade i samtalen.
Vi hade då via Näringslivskontoret ca 600 000 kr för vårt utvecklingsarbete utöver de ca 100 000 kr som resp lokal nämnd kunde avsätta i sin budget.
Nu är Näringslivskontoret och det ekonomiska stödet därifrån borta och den styrande majoriteten drar in ytterligare 100 000 kr från respektive lokal nämnd för att betala en strateg. Dessutom kallar de det för en satsning!
Vi önskade oss en strategi och gemensam syn på omlandets utveckling men vi får en strateg utan pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar