måndag 11 februari 2013

Örebro kommun och hotellverksamhet

Nu sprider sig oron hos Örebro hotell-ägare, ett nytt hotell planeras vid Gustavsviksbadet med 240 rum integrerat med badet. Bra för Örebro som turiststad om det inte vore för att ett av Örebro kommuns bolag är majoritetsägare i det bolag som nu är inblandat. Nu riskerar vi att ytterligare en hotellanläggning kommer att drivas med kommunalt stöd.

Redan när frågan om alla nya bolag där kommunen är ägare diskuterades i fullmäktige i höstas varnade vi för den uppenbara risken att kommunen, medvetet eller tvunget, blir en konkurrerande part på den fria marknaden till men för företagarklimatet i kommunen.

Sedan länge har kommunen krav på sig att sälja Ånnaboda Konferens & Lodge då det inte är en kommunal angelägenhet att driva hotell- och konferensanläggningar. Försäljningen har gått trögt och vi har motionerat i fullmäktige om att processen ska snabbas på. Nu riskerar vi att få ännu ett hotell att försöka sälja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar