onsdag 23 januari 2013

Strategi eller strateg?

Under mandatperioden 2006 - 2010 skapade de lokala nämnderna med Örebro kommuns näringslivskontor som nav ett forum där vi diskuterade landsbygdens utveckling. Gruppen kom efterhand att utvidgas med lokala företagarnas nätverk, utvecklingsgrupper, Länstyrelsen och Regionförbundet.
Ganska snart kom vi fram till att det borde finnas en gemensam idé inom kommunen för hur man vill att landsbygden ska utvecklas. Ett stöd för övriga nämnder som fattar beslut som berör även boende på landsbygden.

Efter lite sökande på nätet hittade vi en plan som Norrköpings kommun tagit fram. Av nostalgiska skäl har jag lite koll på vad som händer i Åtvidabergs kommun, de har bildat strategigrupper i de olika byarna, dessa är kopplade till ansvarig för näringslivsfrågorna i kommunen. Det finns således lite olika vägar att gå.
Örebro kommun har nu valt att göra en "satsning" som innebär att de lokala nämnderna får minskad budget för utveckling av bygden för att finansiera en ny strateg. Lokala nämndernas förvaltningar flyttas samtidigt till Kultur och Medborgarnämndens förvaltning centralt i Örebro, samma förvaltning som ansvarar för fritidsgårdar och folkbibliotek i Örebro stad. Kvar för de lokala nämnderna blir egentligen bara att ansvara för lokala bibliotek och fritidsgårdar.

Enligt min mening är det nuvarande förslaget fel, det blir varken hackat eller malet.
Istället bör alla fritidsgårdar och alla folkbibliotek i Örebro kommun ligga under Kultur och Medborgarnämnden så att samma kvalitet kan uppnås oavsett var verksamheten finns i kommunen. Då kan 3 lokala nämnder ersättas av en gemensam nämnd som hanterar Örebro omlands utveckling, Leader-projekt och Länstyrelsen landsbygdsprogram mm. Eftersom kostnaden för ett 50-tal politiker försvinner blir det pengar över för en reell satsning.
Majoritetens förslag kallas för satsning men är en halvhjärtad besparing som inte är till landsbygdens godo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar