lördag 8 december 2012

Ett tanke experiment

Ibland är det bra att dra ut allt till sitt yttersta för att, teoretiskt, se på alternativen. Det kan gälla skattepolitiken eller som jag nedan skriver om, kommunal service.

Innan vi går vidare måste vi vara överens om vad som ska vara samhällets uppgift, vad våra skattemedel ska användas till i kommunal service. Enligt min uppfattning är det skola, infrastruktur, vård och omsorg, med andra ord det som skapar grundtrygghet och förutsättningar för samhället att fungera.

Idag sköter kommunen detta och mer därtill, ofta med egen personal. På senare år har det dock kommit in fristående aktörer när det gäller skolor, äldreomsorg och sjukvård.
Många av skolorna (friskolor) drivs av föräldrar som inte accepterat att den lokala skolan lagts ner av kommunen. Några drivs av större företag med ett flertal skolor runt om i Sverige.
Äldreomsorg och vårdcentraler har lagts ut på privata företag, ibland för att landstinget inte hittat personal men också för att kommunen vill få erfarenhet av alternativa driftformer.

Om vi nu gör experimentet att tänka bort all kommunalt anställd personal och istället skapar en skärpt inköpsavdelning och en lika skärpt avdelning som kontrollerar och följer upp att köpta tjänster levereras till rätt kvalitet. Vilken effekt får vi?

Enligt min uppfattning får vi en mångfald olika inrättningar att välja på, kanske ett äldreboende för gamla IT-tekniker, ett annat för åldrande musiker.
Vi får också en rad olika företag, stora och små, som trimmar varandra att leverera tjänster med hög kvalitet. Vi får en rad företag som letar efter de bästa att anställa. Vi får anställda som finner glädje i att arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och där den enskilda får vara med och ta ansvar för sin vardag.

Tittar vi på det privata företagandet ser vi att mindre företag med självgående personal är de mest kreativa och i många fall mest lönsamma företagen.
Ett exempel: Hogia, som utvecklar dataprogram för ekonomi och administration delade upp sitt stora företag i ett företag per produkt och fick fart på verksamheten.

För att komma vidare mot denna värld med mer köpta tjänster inom kommunens ansvarsområde måste vi arbeta vidare på att hitta det kvalitetssystem, den plattform, som all upphandling av tjänster måste bygga på. Och som kontrollsystemet ”kan luta sig mot”.

Tittar vi på dess motsats, inga privata företag inom skola, vård och omsorg. Är det någon som ser kreativiteten blomma? Vägen mellan personalen ”på golvet” och chef som vågar ta beslut är lång och krokig. Många gånger är administrationen lika stor som ”utförandedelen”.
För personalen är antalet arbetsgivare att välja på ganska begränsat om man vill gå vidare i sin utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar