måndag 5 november 2012

Storstenshöjden och bygdens framtid?

Karusellen runt Storstenshöjden som vi kunnat följa i media under de senaste dagarna via olika utspel från kommunen är olycklig ur flera synpunkter. Dels drar det ett löjets skimmer över kommunen och hur man anser sig kunna hantera ett litet företag, dels skadar det Storstenshöjdens rykte som skidanläggning.

Tysslinge lokala nämnd (och därmed Örebro kommun) är tillsammans med lokala företagare och föreningar delaktiga i ett Leader-projekt för att utveckla boende, turism och näringsliv i området, främst med inriktning på naturturismen som växer stort i Europa. I detta arbete är givetvis Ånnaboda och Storstenshöjden två viktiga aktörer och vi har sett fram mot att kommunens ägande skulle ersättas med privata entreprenörer.

I dagens (5/11) Nerikes Allehanda kan man ana en annan lösning på ägandet av skidbacken. Kommunen tar över och låter slalomföreningen sköta ruljangsen. Hur det då blir med den fria åkningen återstår att se, hur mycket tid blir över efter att föreningen tagit sina träningstider och tävlingstider.
Den lösningen kommer att kosta örebroarna åtskilliga skattekronor både i investeringar i maskiner och annan utrustning men också en årlig driftskostnad som inte kommer att täckas av intäkter från liftkort.

En avlyst skidbacke är ingen magnet för området, snarare ett sänke. En konferensanläggning i kommunal regi är inget önsketänkande, inget entreprenörskap och inget kreativt utvecklingsarbete.
Därför ser jag med oro på det taskspeleri som nu pågår, där kommunikationen med Storstenshöjdens entreprenör sköts via utspel i media och vad som händer med konferensanläggningen vet bara den styrande majoriteten i sina stängda rum.

Hur kommunen nu kommer att hantera frågan om skidbacken och konferensanläggningen kommer även att påverka bygden och dess framtida utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar