söndag 28 oktober 2012

Bolag utan vinstkrav?

Vad jag tycker om kommunalt ägda bolag hoppas jag att Du redan vet, om dem tycker jag inte!

Under hösten har den styrande majoriteten i Örebro skapat flera bolag, bland annat ett dotterbolag till ÖBO som ska hantera kommunens omsorgsfastigheter. Vid senaste kommunfullmäktige lade majoriteten ett förslag om att ändra ägardirektivet till detta bolag så att bolaget inte ska generera vinst. Att ett bolag som äger fastigheter för äldre som behöver vård inte ska generera stora vinster kan väl vara OK, men det borde inte stå i ägardirektivet. Det är upp till styrelsen att, tillsammans med ägarna, besluta om vinsten. Att skriva in i ägardirektivet och förbjuda vinst är fel väg.

Varför? Jo dels för att bolaget agerar på en öppen marknad med privata företag som inte har möjlighet att finansiera nödvändiga reparationer och investeringar med skattemedel, dels för att det kan bli ÖBOs hyresgäster som får betala nödvändigt underhåll även på dessa fastigheter.
Hyresgästerna hos ÖBO har nog med att finansiera de behov som ÖBOs hyresfastigheter har de kommande åren.

Varje sunt bolag måste kunna generera så mycket vinst att dess framtida verksamhet inte äventyras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar