tisdag 11 september 2012

Refuserad insändare om ÖBO

ÖBO är ett välskött bolag. Mer än 23000 lägenheter förvaltas av ett av Sveriges största kommunägda bostadsbolag. ÖBO är utan jämförelse den stora giganten på Örebros bostadsmarknad. Det ÖBO gör spelar roll för många andra, privata bostadsföretag och privata entreprenörer. ÖBO betyder mycket för sina hyresgäster, men också för jobben i Örebro.

Därför är vi bekymrade över den ställning som såväl den socialdemokratiska kommunledningen som Hyresgästföreningen företräder när det gäller ÖBO.

Socialdemokraterna i Örebro företräder en linje där kommunen alltid ska göra mer, på det privata näringslivets bekostnad. Och man skickar gärna räkningen till företagen. ÖBO har nu gått ut med en gigantisk upphandling av renoveringar i Vivalla. Ett krav för de företag som lämnat anbud är att man ska genomföra arbetsmarknadsinsatser. Normalt använder kommunen de pengar som man fått in genom skatter till detta. Men nu menar den socialdemokratiska kommunledningen att man kan lägga en extra skatt på företagen just för dessa renoveringar.

Det är illavarslande för företagen i Örebro. När kommer Lena Baastad och Lennart Bondeson med nästa extraskatt på företagen? Vilka extrakrav kommer de att ställa för att ett företag ens ska få vara med och lämna anbud? Baastad och Bondeson genomför nu smyghöjningar för Örebros företag.

Samtidigt minskar man möjligheterna för de lokala bolagen att vara med och konkurrera. Det är inte möjligt för en liten företagare att jobba med anbud på hundratals miljoner. Och det är inte möjligt för kommunen att kräva omfattande arbetsmarknadsåtgärder när det är små upphandlingar.

Det finns också en risk att hyresgästerna i ÖBO får ta kostnader för detta. Sannolikheten att en entreprenör tar betalt för en del av kostnaderna för arbetsmarknadsinsatserna är stor. Alla ÖBOs hyresgäster riskerar att få betala en extra skatt för socialdemokraternas politik.

Men detta bryr sig inte Hyresgästföreningen om. Deras kritik mot sin broderorganisation Socialdemokraterna är obefintlig. Det är illa för hyresgästerna i Örebro. För det finns punkter där Hyresgästföreningen borde ställa Lena Baastad och socialdemokraterna mot väggen. Deras politik riskerar att ge ÖBOs hyresgäster kraftiga hyreshöjningar eller minskat underhåll när ÖBO inte har pengar att använda. Deras politik innebär risker att ÖBO inte har pengar att bygga nytt när kassan är tom.

Men för den socialdemokratiskt färgade Hyresgästföreningen finns bara en fråga – ÖBO måste äga alla lägenheter man har och aldrig sälja någon. Istället för att ta hyresgästernas parti, väljer man att lyssna på det socialdemokratiska partiets ledning.

Den nuvarande politiken lägger en extra skatt på det lokala företagandet. Det minskar möjligheterna för lokala företag att vara med och påverka. Och det riskerar att öka hyrorna i ÖBO ännu mer.

För oss i Folkpartiet är det självklart att istället värna det lokala företagandet och se till hyresgästernas bästa. Det är det lokala företagandet som bygger möjligheterna för kommunens välfärd. Och hyresgästerna ska inte betala en extra skatt för arbetsmarknadsåtgärder som borde betalas via skattsedeln.

Larz Lundberg
Folkpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar