onsdag 19 september 2012

En politiker nära dig

I dagens Nerikes Allehanda redovisas på en karta var de olika ledamöterna i kommunfullmäktige (Örebro) bor. Man funderar över om de ”vita fläckar” som inte har någon fullmäktigeledamot boende hamnar i bakvatten och kommer efter i utvecklingen.
Här missar man en viktig detalj, när frågorna kommer till fullmäktige har de diskuterats och utretts i olika driftnämnder. Där tas de egentliga besluten. Det är därför mer intressant att kartlägga var dessa ledamöter bor och hur väl representerade de olika områdena är i de nämnder som de geografiskt tillhör. Kanske det kommer en sådan redovisning senare.
Örebro kommun har en alldeles egen organisation med ett mellanled, programnämnder, och fler olika parallella driftsnämnder som hanterar samma frågor men med olika geografiska områden. Det är därför ganska troligt att du i din närhet har en aktiv nämndledamot och även om denna sitter i ”fel” nämnd kan han/hon vidarebefordra dina frågor och synpunkter. Var inte rädd att kontakta oss politiker, de flesta är det på sin fritid och kan ha svårt att svara i telefon dagtid men vi längtar efter kontakt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar