fredag 28 september 2012

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Vid senaste kommunfullmäktige i Örebro “diskuterades” hedersrelaterat våld med anledning av en interpellation som Folkpartiet Liberalerna ställt till ansvarigt kommunalråd.

Redan 2008 uppmärksammade vår lokala tidning Nerikes Allehanda problemet i en rad artiklar. Dåvarande och nuvarande ansvarigt kommunalråd besvarade kritiken genom att ansöka, och få, 500 000 kr i stadsbidrag från Länsstyrelsen för att ta fram en handlingsplan. Ytterligare 500 000 kr avsattes av skattemedel av Örebro kommun.

Folkpartiet Liberalerna ställde tre frågor:
+ Var har handlingsplanen tagit vägen?
+ Hur lång tid behöver kommunen för att ta fram en så angelägen handlingsplan?
+ Hur förklarar ansvarigt kommunalråd att 1 000 000 kr av skattemedel satsat utan resultat?

Svaren visar på det ointresse som finns hos de styrande för frågan. Man konstaterar att det har tagit tid att ta fram handlingsplanen då man upptäckte att fler förvaltningar var inblandade. Eftersom det nu blev så kommer det att ta lite tid men man lovar att det inte får ta orimligt lång tid. De satsade skattemedlen har gått till utbildning och information till personalen samt att täcka personalens kostnader.
Den efterföljande debatten blev minst sagt ensidig. Den styrande majoriteten valde att tiga.

Problemet med hedersrelaterat våld i Örebro har inte minskat sedan 2008, snarare tvärtom. Mörkertalet är stort, så det är svårt att få exakta siffror. Våren 2011 gjordes dock en enkätundersökning i Örebro län för att se i vilken utsträckning ungdomarna är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet talar sitt tydliga språk, 11 % av ungdomarna i åldern 14 - 18 år är utsatta för begränsningar i sitt liv som strider mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan borde vara en prioriterad fråga för den styrande majoriteten. Jag kan bara lova, att vi kommer att jaga dem tills vi ser ett godtagbart resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar