lördag 28 april 2012

Kommunala bolag?

I senaste kommunfullmäktige debatterades majoritetens förslag om ett nytt bolag för att lösa arbetslösheten i Vivalla. Oppositionen ställde två frågor som under hela debatten, som var lång, förblev obesvarade.
Det nya bolaget blir ett dotterbolag till ÖBO och Örebroporten och dess styrelse består av tjänstemän från de båda ägarna. Detta är något unikt för ett helägt kommunalt bolag som ändå har problem med insyn från samhället. Med politiker i styrelsen kan ändå dessa ställas till svars för verksamheten. Med bara tjänstemän i styrelsen har ägarna (medborgarna i Örebro) inge möjlighet att ställa styrelsen till svars eller få frågor besvarade.
Det nya bolaget ska ”äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i de västra stadsdelarna”. Inget konstigt med det, det ska ägarbolaget Örebroporten också. Men hur skapar det arbetstillfällen?
Kan det vara den fortsatta skrivningen ”Bolaget ska i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer bidra till att fler arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna som bor där blir aktiva i utvecklingen av sina närområden”? Vad innebär det, kommer bolaget att bedriva illojal konkurrerande verksamhet liknande den i Ånnaboda Lodge & Konferens? Något som Konkurrensverket noterat och har under bevakning. Kommer Örebroportens lokaler i Vivalla företagsby att tömmas på företag som inte klarar kommunens konkurrens?
Vivalla och Örebro kommun behöver inte fler bolag som konkurrerar med det privata näringslivet, det behövs bättre samarbete med näringslivet där arbetslösa via lärlingsplatser kan få yrkesutbildning och fackspråk, socialt nätverk och stärkt självkänsla. Varför fortsätter man inte med det lyckade samarbetet med bl a Lillåns Plåt som utbildade ett tiotal plåtslagare som alla fick jobb efter utbildningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar