fredag 27 april 2012

En gång för mycket!

Så har det då hänt igen, en ung människa dödas för att ha blivit kär i fel person. Ett så kallat hedersmord som egentligen ska heta något annat. Det är nämligen en stor tragedi för alla inblandade parter och upprättar ingen heder för någon. Unga som tvingas leva i två olika kulturer, föräldrar som är fast i sin invanda kultur och släkten som bor kvar i det gamla landet. Föräldrar och släkt som inte förstår vårt sätt att leva och därför lever med en frustration som får så tragiska resultat.
I det dolda lever dessutom många unga ett liv med tvång och hård styrning om vad som passar sig eller inte. Som får stanna hemma när kompisarna träffas. Som blir lurade/tvingade att resa tillbaka till det gamla hemlandet på semester och där blir bortgifta.

För att skapa förståelse för vår kultur och sätt att leva är det så viktigt att nätverk skapas mellan våra nya och våra "gamla" svenskar. Dessutom får vi inte glömma att för mindre än 100 år sedan var resonemangsäktenskap vanliga i Sverige också, även här var det tradition att kvinnorna bar olika huvudbonader beroende av civilståndet.

Som politiker får vi inte blunda för de grundläggande orsaker som ligger bakom det främlingskap och frustration som många förstagenerationens invandrare känner, grundlagda i en isolerad tillvaro utan arbete och socialt nätverk. Här gäller arbetslinjen i första hand, där skapas på ett naturligt sätt en yrkesstolthet, språkkunskaper och sociala nätverk. Men också en förståelse för det nya samhälle som man flyttat till.
Under förra mandatperioden fanns i Örebro ett samarbete med lokala företag där arbetslösa fick en yrkesutbildning och på köpet ett fackspråk och arbetskompisar. Ett lyckat försök där de flesta inte bara fick en anställning efter utbildningen utan också tillbaka sin självkänsla och stolthet.

När jag var ordförande i Tysslinge lokala nämnd förra mandatperioden initierade vi ett kontakt-forum, Kulturbroar, mellan föreningslivet i Tysslinge, Vivalla, Varberga och Oxhagen. Detta manifesteras med en fest i Garphyttan där främst de olika mat- och musikkulturerna exponeras och smakas av. Vi arbetar nu vidare på att utveckla detta samarbete.
Ett exempel som visar att föreningslivet kan och bör ta ett ansvar för att hälsa våra nya svenskar välkomna. Lite positiv nyfikenhet på det nya och ovana och processen är igång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar