fredag 13 april 2012

Kommunala bolag igen!

Vinden var som bortblåst, men regnade gjorde det när fyra kommunalråd möttes där det snart ska byggas vindkraftverk. Från väsnter Rasmus Persson (C), Lennart Bondesson, (KD) Lennart Eriksson (S) och Lena Baastad, (S). Bild: JAN WIJK

Idag vill jag visa hur svårt det kan vara att vara liten tillsammans med storebror (s). Länets stora tidning NA berättade att nu ska (s)+(kd)+(c) i Örebro tillsammans med (s) i Kumla starta ett nytt kommunalt bolag för att driva vindkraft. Bilden som tillhör texten visar (c)+(kd) under ett paraply medan de två (s) delar det andra. Notera gärna ansiktsuttrycken. Bilden är tagen från NA och fotograf är Jan Wijk.
Att (s) vill starta kommunala bolag är inget att förundras över, det ingår så att säga i konceptet. Men hur tänker (c) och (kd)?

Jag har klippt följande från Centerpartiets hemsida om företagande:
"Ökad företagsamhet står högt på Centerpartiets prioriteringslista. Vårt mål är att göra företagande till en lika naturlig sysselsättning som förvärvsarbete. Vi vill se ett företagsamt Sverige med många småföretagare, god tillgång på riskkapital och låga administrativa kostnader. För att nå dit behöver vi bland annat mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter.
Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare vågade anställa ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Många av våra företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just små företag."


Från Kristdemokraternas hemsida har jag klippt följande om företagande:
"Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker i riksdag eller regering. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan uppnås genom att ansvarstagande personer, familjer och företag tillsammans tillåts utvecklas och växa med trygga och stabila regler. Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet har alltid varit, är och kommer att vara grunden för Sveriges välfärd."

Intressant att höra hur man genom att starta ännu fler kommunala bolag förbättrar förutsättningar för enskilda att starta nya företag. Vore det inte bättre att kommunen blir en bättre konsument och köper det den behöver på den öppna marknaden. Min erfarenhet av kommunal verksamhet hittills är inte att den skulle vara effektivare än den privata med ägare som måste leva på sin verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar