måndag 26 mars 2012

ett mänskligare Sverige?

I Örebro har kommunen drivit en servicecentral sedan "urminnes" tider. Här har personer som har haft svårt att få jobb på den öppna marknaden fått en meningsfull uppgift. Servicecentralen, eller som den nu är omdöpt till Praktikcentrum, har fixat kommunens lånecyklar, reparerat och sålt vidare från kommunen överblivna möbler mm mm.
Nu har Felemez, Ove, Tommy och deras arbetskamrater fått ett brev från kommunens förvaltning som kort konstaterar att deras anställning upphör i juni. Efter en lång anställning, vissa 29 år, är det slut trots tidigare löften om att få vara kvar till pensionen.
Ordföranden i den beslutande nämnden, (kd), menar att allt har gått snett med verksamheten och att människorna inte får fastna i den här verksamheten. Kommunens styrande kommunalråd (s) vet inget. Någon dag senare rycker kommunalrådet (kd) ut och berättar att de här människorna inte ska lämnas i sticket men någon lösning finns inte nu.
Här handlar det om de som verkligen står långt ifrån arbetsmarknaden och som funnit en trygghet i Servicecentralens/Praktikcentrums verksamhet.
Än en gång visar majoriteten prov på diffus styrning och omänskliga besparingsåtgärder. (kd), som dessutom har devisen "ett mänskligare Sverige" på sin hemsida, har tydligen svårt att komma fram inom majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar