torsdag 22 mars 2012

Turistnäringens trendanalys 2012

Turistnäringens utvecklingscenter TRIP har kommit med sin nya trendrapport. Man konstaterar att för 2011 minskade turismen i Sverige och att det mål om att fördubbla turismen 2010 - 2020 blir svårare att nå. Det krävs politiska beslut om att förstärka infrastrukturen men också en anpassning till en förändrad besöksprofil. Till min glädje konstaterar ma att naturturismen är på frammarch, där ligger vi väl framme med vårt projekt i Tysslinge - Ervalla.
Jag citerar direkt ur rapporten:
Naturturismen är ett utav de snabbast växande segmenten inom turismen idag. Vi köper och konsumerar naturprodukter i en allt större utsträckning. I förra årets trendanalys belystes miljöns betydelse som en faktor som påverkar resandet. Bland annat konstaterades att den fysiska miljön på destinationen spelar en stor roll vid valet av resmål. Destinationer med ekologiska eller naturliga katastrofer (exempelvis oljeutsläpp, skogsbränder, jordbävningar, rekordhetta/kyla) får omedelbara reaktioner i antalet besökande turister. För Sverige och svensk turism är detta en konkurrensfördel då Sverige upplevs som ett säkert land befriat från kraftig miljöpåverkan. I Sverige erbjuder allemansrätten en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen och vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv, och ibland till och med som en nationalsymbol. Sveriges unika natur och unikt stora andel vild natur är en viktig reseanledning.
Således finns också en utvecklingspotential dels genom att stärka redan etablerade naturturismsegment och dels se över
möjligheterna att skapa nytt resande inom detta område.
Att synliggöra naturturismen som en viktig del av turistnäringen innebär ytterligare en möjlighet att ge tillväxten den skjuts framåt som behövs för att uppnå vision 2020. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag för mätbara mål för friluftspolitiken där naturturism för hållbar regional tillväxt är ett av dom föreslagna målen. Där fastlås att branschens positiva utveckling kan fortsätta och bidra till hållbar regional tillväxt genom att utveckla kvalitetsarbete, infrastruktur och kunskap.


Hela rapporten finns att läsa på nätet, http://www.trip.se/faktabank/rapporter?utm_source=Apsis%20Newsletter%20Pro&utm_medium=Email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Läs och se alla möjligheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar