tisdag 20 mars 2012

Var har energin tagit vägen?

Idag hade vi möte i Tysslinge lokala nämnd. Allt var över på en (1) timma, inga idéer om hur vi ska fortsätta utveckla vår bygd, inga tankar om att arbeta vidare på att utveckla kulturen. Det samarbete som vi startade förra mandatperioden med invandrarföreningarna i Varberga, Vivalla och Oxhagen och som manifesteras i vår fest Kulturbroar varje höst i Garphyttan vill man trappa ner.
Projektet var tänkt att öka kontakterna mellan föreningslivet i de aktuella områdena och Tysslinge, i vårt förslag till handlingsplan finns tankar på en utveckling av kulturutbytet. Nuvarande majoriteten vill istället anordna Kulturbroar varannat år och då bara en fest för att provsmaka varandras mat.
I vårt område finns ett rikt kulturliv som kan utvecklas. Vi har Tysslingedagen, då områdets konstnärer visar upp sig. Det brukar vara mellan 80 - 100 konstnärer från trakten. I vårt område bor dessutom flera duktiga musiker, fotografer och författare. Under förra mandatperioden gav nämnden stöd till en amatörteatergrupp som repeterar in en pjäs som beskriver livet förr i Latorp med brytning av porfyr.
Idag diskuterade vi en ansökan om utvecklingsbidrag för att bl a starta en bygdekör. Vi stödjer projektet men det måste vidgas för att kunna få stöd. Från fp - m - mp söker vi lösningar för att kunna ge ett visst stöd och få även en kör i vår bygd.
Under förra mandatperioden startade vi arbetet med ett leader-projekt som nu, tillsammans med föreningar och företag, arbetar för att utveckla naturturism, företagande och boende i området. Detta arbete leds av en styrgrupp där nämnden är en av många parter. Det är den enda rörelse jag idag kan förnimma i arbetet med att utveckla området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar