fredag 16 mars 2012

Ånnaboda är till salu eller ...?

Bolaget som äger Ånnaboda Konferens & Lodge har nu beslutat att bredda ägandet men kommunen ska fortfarande ha kvar 10 - 30% av aktierna. För att krydda anrättningen och locka externa aktörer lägger man in markområden i området. Oklart i dagens läge hur stora områden.

Majoritetens motiv för att inte sälja hela konferensverksamheten är att man värnar kommuninnevånarnas intresse att få idga friluftsliv i området. Hur man med en minoritetspost ska ordna det är för mig en gåta. Och OM så är fallet, hur många privata intressenter är då intresserade av att gå in med kapital?
Kommunens "näringslivsminister" konstaterar nyktert att kommunen har makten via detaljplanearbetet. Då uppstår frågan, varför inte sälja hela anläggningen utan ett större markområde? Är detr inte lättare att värna friluftslivet i Kilsbergen om man äger marken?

Kommuner och politiker är inte kända för att kunna driva företag så varför inte sälja till en entreprenör som har som sitt levebröd att driva konferensanläggningen. Liksom Storstenshöjden avyttras till en entreprenör som kan den branschen och har verksamheten för sitt levebröd. Det blir mer "sting" i verksamheten och området kommer att blomstra.
Tysslinge lokala nämnd, Tysslinge företagare och en rad andra förenigar har ett stort Leader projekt för att utveckla näringsliv, naturturism och boende i Tysslinge - N Kil - Ervalla. Då är det olyckligt med majoritetens "hattande" med de två stora turistmagneterna i området.

Min slutsats blir:
* Sälj Ånnaboda Konferens & Lodge samt Storstenshöjden till två riktiga entreprenörer
* Värna friluftslivet genom fortsatt utveckling av leder, informationstavlor, genomtänkta upphandlingar av skötsel och spårning mm mm Det finns mycket kvar som vi politiker kan styra och ställa över ändå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar