tisdag 14 februari 2012

Göra själv eller lita på andras kraft?

Nämndmöte idag i Tysslinge lokala nämnd, vi presenterade vårt förslag till utveckling under denna mandatperiod (se gårdagens blog). Trots många goda förslag blev vårt förslag nedröstat.
Grundlinjen i vårt förslag är att engagera områdets föreningar, organisationer och företagare i utvecklingsarbetet. Majoriteten litar inte på de engagerade människor som bor i området, bättre att vi nämnden med vår lilla (och effektiva) förvaltning styr och ställer med skattepengar. Här ser man skiljelinjen mellan majoriteten och oppositionen.
Vi kommer att fortsätta driva vår linje för att optimera resultatet av vårt arbete och de skattemedel vi har till vårt förfogande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar