lördag 29 oktober 2011

Tystnad råder ....

Nu kan jag äntligen bryta tystnaden som rått på min blog, jag skaffade ett gmail-konto och då ville Google att jag skulle ha en annan blog-sida. Efter lite pyssel är det nu löstoch jag kan fortsätta redovisa mina tankar om livet på landet.
Inom politiken i Örebro går det åt andra hållet. Den ena dörren efter den andra stängs igen och väldigt lite sipprar ut till oss i oppositionen.
Förra mandatperioden, när jag var ordförande i Tysslinge lokala nämnd fick vi, tillsammans med andra lokala nämnder, ett mycket bra samarbete med näringslivs-kontoret när det rörde frågor om utveckling av landsbygden. Då var vi noga med att få med dåvarande oppositionen, det förelåg inga större politiska meningsskiljaktigheter (tror jag) och förslagen blir inte sämre av att dryftas av fler.
Nu har det blivit trångt runt bordet hos näringslivs-kontoret och nu finns bara plats för majoritetens ordföranden. Med tanke på den låga aktiviteten som hittills varit i Tysslinge lokala nämnd borde man vara tacksam för fler inspel, men så verkar det inte vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar