lördag 29 oktober 2011

Storstenshöjden IGEN!

I veckan hade lokaltidningarna reportage om Storstenshöjden. Förra mandatperioden skrev kommunen och entreprenören ett avtal där entreprenören köper hela anläggningen. När avtalet var färdigförhandlat och skulle skrivas på konstaterar parterna att kommunen saknar giltig vattendom för den vattenmängd man under flera år tagit ut ur sjön för att producera konstsnö. Parterna lägger då in en paragraf om att köparen kan häva avtalet om kommunen inte får en ny vattendom. Man skrev även in en tidsfrist, som nu passerat. Fortfarande väntar kommunen på en ny vattendom.
Av nuvarande kommunalråds uttalande i tidningen får man lätt intrycket att när vattendomen så småningom kommer (dock inte säkert att kommunen får ta ut de vattenmängder som behövs) har hela affären kommit i ett nytt läge, det finns ju en vattendom. Därför måste nya förhandlingar ske.
Det som är nytt är att Storstenshöjden kommer att förlora tre (3) säsonger och därmed i praktiken får börja om från början, materialet som liftar mm nu är tre år äldre, backen är inte skött, planerade sommaraktiviteter inte kunnat genomföras och besöksstatistiken är inte lysande. Investeringar som skulle skapat arbetstillfällen även under sommarhalvåret har inte gjorts. Det betyder att 25 - 35 ungdomar inte får arbete varken vinter eller sommar. Dessutom har kommunen misshandlat en liten egenföretagare på ett flagrant sätt.
Kommunalrådet var rädd att bryta mot reglerna enligt tidningen. Jag frågar vilka regler, det finns ett gällande beslut i kommunalfullmäktige att anläggningen ska säljas, ett gällande avtal finns upprättat och underskrivet och de som undertecknade avtalet intygar att meningen är att anläggningen ska säljas.
Jag kan inte påstå att den nya majoritetens attityd mot de mindre företagarna imponerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar