söndag 18 september 2011

Storstenshöjden och Turismen

I fredagens NA (16/9) fanns två små artiklar som på ett lysande sätt speglar skillnaden mellan kommunal förvaltning och egenföretagarnas arbetssätt.
Den ena berättar att Storstenshöjden får vänta ytterligare på att vattendomen ska bli klar så att de kan öppna anläggningen helt. Idag räcker inte vattnet till fler snökanoner än att ett motionsspår runt sjön och den lilla norra backen kan få lite konstsnö. Problemet med vattendom och vattenuttag ur sjön synliggjordes när anläggningen skulle säljas till den entusiast som drivit backen åt kommunen. Då visar det sig att kommunen tagit ut betydligt mer vatten under de senaste årtionden och att vattendomen borde ändrats för länge sedan. Kommunens tjänsteman ser dock inga problem i att ännu en säsong förstörs för entreprenören.

Den andra artikeln berättar Svenska Liftanläggningars Organisation att ca 900 miljoner kronor satsas inför denna säsong, bland annat i nya liftar, snökanoner och sovplatser på landets skidanläggningar.
Det är de anläggningar som Storstenshöjden har att arbeta med / mot. Marknaden för försäljning av liftkort var 2010 ca 1,2 miljarder kronor, därtill kommer övernattningar, serveringar, resor mm.

I Tysslinge startar nu vårt EU/Leader-projekt "Tysslinge - Ervalla, boende- näringsliv - turism". Anläggningarna i Ånnaboda / Storstenshöjden och Kilsbergen är de naturliga turistmagneter som vi kommer att bygga vidare på i vårt arbete att utveckla området. Det är därför viktigt, inte bara för den enskilda entreprenören utan för hela området, att dessa anläggningar är i full drift.
I detta arbete har vi stor hjälp av Turistnäringens Utvecklingscenter, som har som mål att den utländska turismen i Sverige ska fördubblas mellan 2010 - 2020.

Det är sorgligt att Örebro kommun inte inser vilka tillgångar som finns i området och aktivt satsar. Enligt kommunens hemsida stöder man kravet på att "Hela Sverige ska leva" men i praktisk handling hamnar de avgörande satsningarna inom staden Örebro.
Det är nu tid att Örebro kommun tar fram en policy och strategi för hur Örebro omland ska utvecklas och flyttar turistfrågorna från Fritid o Turist-nämnden till näringslivskontoret. Att utveckla turismen är en näringslivsfråga och något helt annat än att driva idrottsanläggningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar