söndag 4 september 2011

Slut på semestern

Nu (äntligen) har vi formerat de politiska styrkorna i Örebro kommun. Efter nästan ett år av samförstånds-styrning är alla nämnder bemannade, det politiska arbetet får därmed mer spets. För min del kommer jag att få jobba vidare med Tysslinge lokala nämnd, nu som dess 2:e vice ordförande.
Vårt projekt "Tysslinge - Ervalla" får snart sin projektledare och sedan rullar arbetet igång. Vi kommer att finnas med på Promotionbåten och där presentera vårt projekt.

Ett annat EU-projekt är VINNA, ett samarbete över kommungränsen mellan Lekebergs och Örebros kommuner. Där kommer snart en gemensam fördjupad översiktsplan att ställas ut, de kommunala kvarnarna har så sakta börjat rulla igång för att förverkliga delar av planen.
Detta är ett projekt som lokala nämnden haft ett finger med innan det ens hade startat via våra kontakter med Lekebergs kommun.

I det lite större perspektivet har vi nu diskuterat majoritetens tilläggsbudget, liknade mycket barndomens julklappslista. Skillnaden är väl möjligen att som barn fick man bara något från listan. Med tanke på SKLs dystra prognoser för den framtida ekonomin reserverade vi oss mot beslutet. Under förra mandatperioden klarade Örebro att visa plus varje år, har aldrig hänt förut. "Den som är satt i skuld är inte fri" var det en politisk ledare som myntade. Därför är den ekonomiska styrningen så viktig, viktigare än att med skygglappar för ögonen betala alla vallöften på ett bräda.

I dagens "Godmorgon världen" diskuterades Centerpartiets nya (snart) ledare och vilken politik som hon kan tänkas föra. Ett förslag var att ta tillbaka landsbygdens röster. Om jag tittar i min närhet kan jag inte påstå att (c) uträttat mycket för Örebro nära landsbygd. Av Örebros innevånare bor 22% utanför staden. Ibland känner jag mig som en främmande fågel i mitt parti, det är sällan som frågorna (och satsningarna) hamnar utanför staden. För mig är det en fråga om valfrihet var jag vill bo och verka. Det måste vara möjligt att befolka landsbygden med unga och kreativa personer även i framtiden. Vi borde följa bl a Norrköpings exempel och skapa en policy för omlandets utveckling. Kanske t o m en egen nämnd i stället för, som nu, 3 lokala nämnder som inte täcker 100 % av området.

SKL presenterade för ett tag sedan en studie om åldersfördelningen hos landets ledande politiker. Man konstaterade att ungdomar och äldre (över 65) är underrepresenterade. Nu börjar det rätta till sig med flera unga partiledare. Nu gäller det bara för oss gråhåriga att hänga i ett tag till! Staffan Werme har skrivit lite om detta på sin blog 3/9, lästvärt som vanligt. (http://frisinnad.blogspot.com/)

Detta får ses som en liten sammanfattning av läget, nu gå vi in i en aktivare period både i politiken och bloggandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar