tisdag 7 juni 2011

Överaskande styre för Örebro

Nu är det klart, (s) spolar (v) och startar samarbete med (kd) och (c). Vad kommer det att innebära för Örebro och landsbygdsutvecklingen?
Under "koalition för Örebro" hade vi ett bra samarbete och samsyn i dessa frågor med (c) och (kd). Nu ska de nya samarbetspartnerna hitta nya gemensamma lösningar. Man kan befara att den valfrihet och förnyelse som varit ledstjärnor under förra mandatperioden nu får stryka på foten. Vi i (fp) kommer att bedriva en aktiv och konstruktiv opposition för att i möjligaste mån förhindra en återgång till det förgångna.
Det nya styret kommer att få opposition från två håll i och med att (v) ställs utanför, det kan bli svettigt.
Den 22 juni skall KF bestämma en ny kommunstyrelse, bemanningen av de nya nämnderna blir förmodligen inte klar förrän vid ett extra KF den 31 augusti. Nästan ett helt år efter ordinarie val utan en handlingskraftig styrning, ett resultat av (s) valstrul.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar