onsdag 4 maj 2011

VINNA projektet

Detta projekt är ett samarbete mellan Lekebergs och Örebro kommunen för att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Latorp-Hidinge-Lanna. Det är också ett EU-projekt och ingår i Bridge. Det finns olika sätt att bygga broar, i detta fall gäller det att kunna se över kommungränsen och till områdets bästa.
Området har flera mindre centralorter, villabebyggelsen är omfattade på Lekebergssidan medan Vintrosa satsar med på hyres- och bostadsrätter. Många ungdomar finns på båda sidor om gränsen så samutnyttjande av skolor, fritidsgårdar och samlingssalar är naturligt.
Området har en stor potential inom naturturismen, hela området omfattas av riksintresse naturvård resp natura 2000. Vi har bra turistmagneter i fågelsjön Tysslingen, konferensanläggningen Ånnaboda och så hela Kilsbergen. I dagarna har Leader Mellansjölandet beviljat ett stort bidrag för att utveckla boende, näringsliv och naturturismen i området.
Nu pågår samråd, senast den 31 mars kan du lämna dina synpunkter på planen. Den finns att hämta ner på wwww.orebro.se, sök efter VINNA. Jag hoppas att du tar chansen att vara med och lämna synpunkter. Vi i Tysslinge lokala nämnd filar redan på vår skrivelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar