fredag 13 maj 2011

omval eller val igen?

Vi går nu mot spurten i valarbetet i Örebro kommun. Det har gått en lång tid sedan valet i september. Det innebär att många flyttat in resp ut ur det valdistrikt som nu berörs och med nya vallängder kommer de som flyttat ut inte att få rösta medan de som flyttat in får två röster. Är det ett omval eller ett nytt val?

Vid valet i september inträffade en del konstigheter som vi i Folkpartiet protesterade mot. Sedan dess har det förts en "ickedebatt" om det som hände kan kallas fusk eller inte. "Ickedebatt" för att det för den vanliga väljaren mest upplevts som "tjafs". Men frågan är inte ointressant, det är ju ändå ett parti som vill få makten och styra kommunen under resten av mandatperioden som står för de oegentligheter som valprövningsnämnden pekar på. Nog om det.

För oss i koalitionen har din rätt att fritt välja skola, vårdform etc varit viktiga frågor. Och för att få möjlighet att ordna till allt detta är en ekonomi i ordning en förutsättning. Örebro kommun har de senaste fyra åren gått med ett överskott, unikt då det aldrig hänt förut.
I "mitt" område har vi vänt en negativ utveckling till att nu vara i balans med goda förutsättningar att bli positiv kommande mandatperiod. Vi har ett EU-projekt (Bridge) som är ett samarbete mellan Lekebergs och Örebro kommuner om gemensam utveckling av gränsområdet Lanna - Hidinge - Vintrosa - Latorp.
Vi har ett annat EU/Leader-projekt för att utveckla näringslivet - boendet- turismen i Tysslinge - N Kil - Ervalla. Ett projekt som startar nu och pågår till december 2013. Ett projekt som vi arbetat med under ett par år och som nu är i hamn. Ett resultat redan är att kommunens näringslivskontor är med och på så vis fått upp ögonen för landsbygdens möjligheter.

Nu hoppas jag att valet går åt mitt håll och att vi får majoritet i kommunfullmäktige. Förra valet saknades en (1) röst för att koalitionen skulle få majoritet. Och att mitt mandat i kommunfullmäktige säkras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar