torsdag 21 april 2011

Valobservatörer från Danmark?

Inom näringslivet är revisioner inget konstigt. Allt sedan mitten av 1980-talet har man arbetet med kvalitetsmanualer och praktiskt kvalitetsarbete, ett arbete som gynnat varje företag ekonomiskt och i form av marknadsandelar. Idag förutsätter vi som kunder att företagen skall hålla en hög kvalitet både på produkter och tjänster.

Inom EU anser vi oss duktiga på att genomföra demokratiska val. Vi sänder gärna valobservatörer till andra länder som inte kommit lika långt i sitt demokratiska arbete. Men vad säger att vi är världsbäst på val? För att säkra vår kvalitet i valproceduren borde vi, likt näringslivet, göra revisioner genom att även vid val inom EU använda oss av valobservatörer. Vi kan på pappret ha hur fina rutiner och procedurer som helst, men nu är vi som individer inte att lita på. Det smyger sig gärna in egentillverkade rutiner och regler som efter ett tag blir allmänt vedertagna. Då behövs nya ögon som kan rätta till.

Att föreslå valobservatörer vid kommande omval i Örebro och Västra Götaland är inte ett uttryck för misstroende utan en möjlighet att i lite mindre skala prova och hitta former för hur kvalitetssäkrade val kan genomföras i framtiden. Dessutom ökar det EUs trovärdighet när vi kommer till andra länder som utsända valobservatörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar