onsdag 27 april 2011

Landsbygdsutveckling 2011

Igår filade jag på en insändare till NA, inspirerad av en insändare skriven av Lena Beime (s) och som handlade om att bygga mer hus i Glanshammar. Misstänker att den nu pågående omvalskampanjen för området kan ligga bakom det nyvakna intresset för livet utanför
sta´n.

Hursomhelst, jag har haft förmånen att vara ordförande i Tysslinge lokala nämnd 2006 - 2010 med ansvar för bibliotek/medborgarkontor, fritidsgårdar och områdets utveckling. Vi har haft ett bra driv i verksamheten, inga "det går aldrig". Det finns en liknande nämnd i Glanshammar och en områdesnämnd i Östernärke. Dessutom finns ett område, N Kil - Ervalla m fl orter som saknat en kommunal nämnd. Utvecklingen av landsbygden har därför blivit ojämn och i stort följt fyra olika linjer.

I min insändare föreslår jag att vi under kommande mandatperiod slår ihop områdesnämnd och lokala nämnder till en gemensam nämnd med ansvar för landsbygdsutveckling. Däremot ska vi behålla de lokala förvaltningarna, närheten till de boende i bygden är viktig. Man ska kunna slinka förbi när det uppstår ett behov av kontakt.
I Tysslinge har vi, som enda nämnd/förvaltning i Örebro kommun, ett eget "marknadstält" som vi slår upp varhelst det finns en aktivitet i området. Vi har satt en ära i att finnas nära och tillgängliga i alla sammanhang. Detta arbetssätt ska vi slå vakt om även i fortsättningen.
MEN, arbetet med att utveckla kommunens landsbygd skall följa gemensamma riktlinjer dokumenterade i ett eget dokument som är samordnat med översiktsplan, klimatplan m fl planer.
Jag arbetar nu för att vi i omvalet den 15 maj ska få majoritet för koalitionen så att vi får fortsätta vårt förbättringsarbete i hela Örebro kommun och i nära samarbete med grannkommunerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar