torsdag 3 mars 2011

Vad vill (S) ?

Idag presenterade Alliansen och MP en överenskommelse om bättre förhållande för de papperslösa som lever i Sverige. Det ska nu bli lättare att få nödvändig sjukvård och barnen har rätt till skola. Samtidigt kan Rapport på TV berätta att i Örebro landsting är det inte aktuellt med någon sjukvård. Detta stämmer ganska bra med de erfarenheter som Staffan Werme skriver om, föreningen SKL (Sveriges kommuner och landsting) har konstaterat att Örebro läns landsting ligger i botten vad gäller valfrihet inom sjukvården.

Jag håller med om att det kan vara lite knepigt med begreppet "papperslösa", varför inte låta de som kommer till Sverige och inte har flyktingstatus, bli arbetskraftsinvandrare. På så vis slipper vi den något knepiga debatten om de papperslösas ställning i samhället.
"Priset" tog LO-facken för några år sedan, då man föreslog att de papperslösa skulle bilda ett eget fack. Märkligt, eftersom de egentligen är i Sverige utan uppehållstillstånd och därmed kan gripas av polis för transport till annat land.

Vill bara påpeka att jag personligen är av åsikten att vi i Sverige ska ha en öppen attityd till de som vill komma till vårt land och att det mer ska vara straffregistret som ska styra vilka som är välkomna. Frågan är vad (S)-majoriteten i Örebro läns landsting står. Valfrihet för folket verkar inte vara deras starka sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar