lördag 5 februari 2011

Landsbygden vs staden ?

Vi som har valt att bo och verka utanför stadens gränser är en minskande skara enligt statistiken från SCB. Och nu är framtiden utstakad, mer än 50% av alla kvinnor i fertil ålder bor i en stad och vi, som bor utanför stadsgränsen, riskerar att bli udda figurer som det går charterresor till för att tittas på. Eller...?

När man läser översiktsplanen som Örebro kommun upprättat och antagit, är allt utanför staden viktigt för naturupplevelser och rekreation. Man konstaterar också att vistas i naturen har en läkande effekt på den mänskliga organismen.

Vi som valt att bosätta oss på landsbygden har insett detta. Den traditionella näringen (bondens) har blivit ett företag bland alla andra. Dessutom startas det nya företag, ofta fåmansbolag, som tack vare fiberkablar kan ha sina kontor var som helst. Och dessa arbetar med allt annat utom jordbruk.

I Tysslinge har vi nu bildat Tysslinge företagare för att gemensamt skapa bättre förutsättningar för våra företag. Nu ligger ett ännu större projekt i startgroparna, vi har kallat det Mötesplats Blå bergen. Detta är ett samverkansprojekt inom turistnäringen där vi ska skapa bättre förutsättningar för våra besökare att komma hit, hitta logi, hitta aktiviteter och få koppla av. Lyckas vi i vår föresats blir bonuseffekterna att vi kan behålla den samhällsservice som vi idag har kvar och t o m kan utveckla den.
Dessutom får vi en levande landsbygd där naturen sköts, leder underhålls och stadsbornas rekreationsbehov kan tillfredsställas.

Rubriken är därför fel, man kan inte utesluta det ena boendet till förmån för det andra. Därför är det viktigt att vi i samarbetet stad - landsbygd hittar "win-win" projekt. Jag är övertygad om att Mötesplats Blå bergen är början till något bra för både för Örebro stad och vår landsbygd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar