måndag 7 mars 2011

Regionen vs kommunen

I föregående veckan var den intesivaste lokala debatten vilken ort som är förort till vem. Jag är ingen vän av dessa lokalpatriotiska utspel, tvärtom. Under min förra mandatperiod lyckades vi i Tysslinge lokala nämnd lägga grunden för ett gränsöveskridande samarbete mellan Lekebergs och Örebros kommuner för att gemensamt utveckla en liten del av regionen.

Denna mandatperiod sitter jag för Örebro kommun i Regionförbundets fullmäktige. Örebro län som region har problem med avfolkning i ytterområdena och för dålig dragkraft i centrum. Regionen måste helt enkelt bli större för att klara samhällets basservice till innevånarna.
Att då lägga energi och kraft på lokalt "käbbel" om vem som är "störst - bäst - vackrast" visar bara på att politiken inte riktigt förstått var problemet och lösningen är.

Inom Regionförbundet har länets kommunchefer lyckats komma till skott och har nu återkommande möten och samtal om gemensamma frågor. När ska de politiska ledarna komma till samma insikt och sätta sig ner för samtal om regionens framtid?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar