söndag 13 mars 2011

Storstenshöjdens framtid ett frågetecken

(S) och (V) motsätter sig en förlängning av köpeavtalet mellan Storstenshöjden och Örebro kommun. Däremot beslutade man att förlänga entreprenadavtalet med ytterligare 1 år. Då kanske du undrar varför det är så viktigt? Jo, köpeavtalet går ut den 16 juni i år om inte kommunen får sin vattendom klar innan dess. Det nu förlängda entreprenadavtalet löper till 16 juni 2012.

Det finns några olika scenarier som kan uppkomma:
1. Den nuvarande entreprenören skriver på en förlängning av entreprenadavtalet, vattendomen blir klar före 16 juni 2011. Allt är frid och fröjd och Örebro kommun har sålt anläggningen.

2. Den nuvarande entreprenören skriver på en förlängning av entreprenadavtalet, vattendomen blir INTE klar före 16 juni 2011. Köpeavtalet upphör att gälla, entreprenören driver anläggningen kommande vinter.

3. Den nuvarande entreprenören skriver inte på en förlängning av entreprenadavtalet. Är vattendomen klar innan 16 juni 2011 har Örebro sålt anläggningen.

4. Den nuvarande entreprenören skriver inte på en förlängning av entreprenadavtalet och vattendomen är inte klar INNAN 16 juni 2011. Kommunen saknar en entreprenör som kan driva anläggningen kommande vinter.

För att komplicera affären ytterligare finns ett arrendeavtal mellan kommunen och nuvarande entreprenör som gäller t o m 2020. Detta avtal förutsätter att kommunen har en vattendom och kan tillhandahålla vatten till snökanonerna. Eftersom detta scenario förutsätter att vattendomen inte är klar kommer det att bli förhandlingar och skadestånd till arrendatorn.

Koalitionen i Tysslinge lokala nämnd har länge arbetat med ett projekt för att utveckla naturturismen, näringslivet och boendet i området. Den 22 mars 2011 hoppas vi att Leader Mellansjölandet tar ett positivt beslut till vår ansökan. Storstenshöjden är en av de turistmagneter som vi hittills har haft i bygden. Fortsätter (S) och (V) att misshandla de fantastiska entreprenörer som vi har i Kilsbergen riskerar man inte bara de enskilda företagen, man riskerar även andra företag som lever i samklang med de stora magneterna. Man riskerar även den grundservice som ännu finns kvar som affärer, brevbärare, bensinstationer, bussar etc.
Det är omval i Örebro kommun den 15 maj, koalitionen kommer att arbeta hårt för att det ska bli en majoritet som värnar valfrihet och fri företagsamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar