torsdag 24 mars 2011

Tysslinge - N Kil - Ervalla

Nu har det arbete som Tysslinge lokala nämnd tillsammans med Storstenshöjden AB, Ånnaboda Lodge & Konferens AB, LRF, Stiftelsen Tysslingen (Svansjön), Örebrokompaniet, Ervalla bygdelag m fl drivit givit resultat. Leader Mellansjölandet biföll vår ansökan om ekonomiskt bidrag på 2,7 milj kronor för att utveckla områdets näringsliv, boende och turism. Dessutom finns i budgeten ca 1 milj kr i form av ideellt arbete och ekonomiska insatser från lokala företag.
Naturturismen kommer att utvecklas inom en gemensam portal "Mötesplats Blå bergen". Vi har fler turistmagneter i området som kan hjälpa mindre och blivande företag. Tanken är att genom samverkan skapa olika paketlösningar för att underlätta för besökarna.
Nu verkande företagare ska via nätverk finna nya samarbetspartners och kanske även nya produkter. För denna grupp planeras olika utbildningstillfällen och gemensamma marknadsföringsaktiviteter.
Många vill bo i området men det saknas bostäder och tomtmark. Latorps byalag, Ervalla bygdelag och en arbetsgrupp i Vintrosa har var för sig arbetat med olika former av alternativt boende. Nu kan vi samla krafterna genom ett närmare samarbete.
Visionen med projektet är att det i framtiden ska finnas en rad små och lite större företag som har sin verksamhet i området och som genom samverkan skapar unika "produkter". Det skall finnas fler olika typer av boende som 55+, hyresrätter, bostadsrätter, villor, äldreboende mm.
Andra leaderprojekt som kommer att samverka med detta projekt är "Pilgrimsleden" och "fisketurismen".
Som en bonuseffekt kommer området att ha kvar en grundservice i form av kommunikationer, affärer,bensinstationer etc. Ja, det kommer att skapa grund för ytterligare service.
För att visionen ska bli verklighet krävs nu att ALLA kommer med i arbetet, föreningar - företag - organisationer - entusiaster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar