måndag 21 juni 2010

GotlandsHem släcker oljepannorna

Nyhet från Gotland
"GotlandsHem fortsätter energieffektivisera verksamheten. Inom kort ska Schneider Electric byta ut bostadsbolagets sista oljepannor mot pelletsanläggningar vilket ger minskade utsläpp med cirka 500 ton koldioxid per år".

Det är ju bra att utsläppen av koldioxid minskar, men behovet av köpt energi minskar inte. Man ersätter bara ett energislag med ett annat. För att göra något riktigt borde GotlandsHem följt kommunens upptrampade stig och satsat på värmepumpar. Då hade man dessutom minskat sitt behov av köpt energi med ca 60% och nyttjat solen istället. Borde vara en självklarhet på Gotland som vinner solligan varje år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar