torsdag 1 juli 2010

Degraderat näringsliv

I torsdagens Nerikes Allehanda skrev fem av länets medelstora företagare av sig sin frustration över oförstående politiker. Jag anser det vara ett allvarligt problem att kommunikationen inte fungerar mellan den part som ska skapa välståndet och den part som ska ge förutsättningarna. Jag tycker det är speciellt allvarligt eftersom de företräder en företagsgrupp/storlek där de flesta nya jobben kommer att skapas.
Det är också tråkigt att Folkpartiets näringslivsvänliga politik kommit i skymundan i samarbetet inom alliansen. Ibland tycker jag det blivit väl mycket skolfrågor, inte alls oviktiga, men vi får inte bli ett en-frågeparti.

Jag kommer att försöka få till ett möte med dessa fem företagare för att se hur vi kan komma vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar