måndag 24 maj 2010

Stämma i vägsamfällighetsföreningen

Ikväll träffades större delen av byns innevånare för årets stora stämma. Vi har ca 3 km väg att sköta i en samfällighetsförening. För att styrelsen ska få ansvarsfrihet och fortsätta hoppas på avlösning kallar man samman styrkorna varje försommar. Själva mötet med val och olika redovisningar går snabbt. Det blir som vanligt omval på alla poster beroende på att antalet medlemmar är ganska begränsat.

De viktiga punkterna ventileras när kaffet och bakverken kommer fram. Eftersom det är ett år sedan sist finns det en del fakta som ska uppdateras. Det stora denna gång är alla avloppsbrunnar som blivit utdömda och skall ersättas med infiltrationsanläggningar. Och så förstås det stora ovädret som drabbade Örebro med utslaget vattenverk och översvämningar. Och som inte orkade upp till oss på Kilsbergskanten.

Så nu är jag uppdaterad om närområdet, i morgon tar vi tag i de lite större frågorna och avslutar med ett Liberalt Café på kvällen. Jag hoppas att du kommer, välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar