torsdag 27 maj 2010

Vilken väg måste vi välja?

Igår kväll hade vi ett LAG-möte i Leader Mellansjölandet. LAG är styrelsen med representanter från alla inblandade kommuner och med representanter från den ideella, privata och offentliga sektorn.
Förutom alla beslut var det rapport från den nyligen avhållna Landsbygdsriksdagen. Temat hade varit "Den kommande omställningen" som kommer att krävas när oljan tar slut och miljöproblemen blir så stora ute i världen att folkvandringar orsakade av svält blir verklighet.
Det är två olika verkligheter som spelas upp. I den nyss antagna översiktsplanen för Örebro kommun talar man om förtätning av boende och verksamheter till tätorterna för att minska behovet av resande. Samtidigt kan man fundera på hur man ska kunna förse alla boende i de förtätade städerna med mat på ett miljömässigt hållbart sätt.

Jag har lovat att hålla föredrag om "att spara energi" som är det jag arbetar med i mina båda företag. När man får en sådan förfrågan börjar tankarna snurra, hur lägger man upp det och hur få till en bra plattform att utgå ifrån? Eftersom jag är född 1945 börjar jag där. Vilka elektriska apparater fanns i hemmen då? På den tiden bodde fler på landsbygden än i staden, det var bl a därför vi klarade försörjningen under krigsåren. Jämför det med hur vi lever idag, där affärerna får stänga när strömmen försvinner, 100 000 personer blir utan vatten i Örebro när åskan går.

Vi borde blir fler politiker som åker på Landsbygdsriksdagen för att få information om alternativa utvecklingsscenario.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar