fredag 11 december 2009

Gränslöst arbete i litet format

Igår hade vi ett bra möte med politiker och personal från förvaltningarna från Lekebergs och Örebro kommuner. Mötet var en del i ett projekt med EU-stöd för att hitta samarbetsformer över olika gränser för att utveckla livskvaliten för innevånarna i området.
I vårt fall gäller det att gemensamt utveckla området Lanna - Vintrosa och samordna våra resurser på bästa sätt. Eftersom vi hade ledande politiker med kunde vi komma överens om att på sammanträden under januari i de båda kommunerna ta beslut som skapar en plattform för det fortsatta arbetet.
Slående var den samstämmighet som finns om hur området kan utvecklas. För mig som arbetat för att detta arbete skulle bli verklighet under de senaste 3 åren var det lite av en högtidsdag. Nu gäller det att driva på så att arbetet inte stannar vid tunga rapporter och vackra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar