lördag 12 december 2009

Praktiskt integrationsarbete

Lyssnade, som vanligt, på Sveriges Radios program Konflikt idag. Det handlade om konflikten mellan svenskar (eller ska det heta kristna?) och muslimer. Vår syn på muslimer idag styrs till stor del av den bild som den lilla grupp konservativa och extrema islamisterna ger.
I Fisksätra (Stockholm) pågår ett samarbete mellan Svenska kyrkan och muslimerna med bl a gemensam diakoniverksamhet. Det tyder på ett öppet sinne och stort mod hos de inblandade och ses förmodligen inte med blida ögon av de mer konservativa krafterna inom respektive kyrka. Jag önskar dem stor framgång i detta arbete.

Ska vi komma någonvart med vårt integrationsarbete och minimera konfliktsituationerna mellan olika religioner/folkgrupper/boendeorter etc måste vi alla öppna våra sinnen och bli mer nyfikna på våra grannar.
Vårt "Kulturbroar i Tysslinge" var ett litet steg i den riktningen. Det första steget på en lång vandring mot större förståelse och nya vänner. Trots att det var ett litet steg var det första gången som ett mångkulturellt möte anordnades utanför de områden där våra nysvenskar normalt bor i Örebro. Jag kommer att oförtrutet arbeta för att det skapas fler mötesplatser för kulturutbyten mellan "vanliga" människor, oavsett ålder, färg, tro eller kön.

Finns det en möjlighet/grogrund i Örebro för att skapa ett liknande samarbete som man nu har i Fisksätra? Svenska kyrkan predikar ju kärlekens budskap, så det borde inte vara så svårt, eller ...?

Svenska Turistföreningens årsbok 2009 är en intressant läsning för alla som tror att allt "svenskt" är svenskt. Är du inte medlem, låna den på biblioteket. Den är så bra att den borde ingå i skolornas studiematerial.

1 kommentar:

  1. Hej, exemplet Fisksätra är viktigt. Protestanter, katoliker och muslimer ska kunna samlas i samma byggnad, som inrymmer både moské och kristet gudstjänstrum. Så här skriver Svenska Kyrkan: "Som svar på en naturlig utveckling och framväxt startar Nacka församling ett treårigt interreligiöst projekt i Fisksätra kallat Guds Hus. Tanken är att de stora religiösa samfunden och det redan befintliga råd- och stödcentret Källan ska rymmas under ett tak. Tänkt lokal för detta är Fisksätra församlingshus som då ska byggas om för att fungera som en mötesplats för kristna och muslimer. Protestanter och katoliker får en gemensam gudstjänstlokal och muslimer får en nybyggd moské, en tillbyggnad till församlingshuset, som bekostas av Muslimernas förening i Nacka".

    STF:s årsbok känns mer som ett tjockt häfte, lite trist form. Men visst innehållet är bra - där man tar upp exempel på "svenska" företeelser som inte är så svenska, från början. Som med all bra och spännande kultur: den är ett hopkok av influenser och påverkan från olika håll...

    SvaraRadera