söndag 8 november 2009

Tankar under en konsert med Hans Leygraf

Visby Musikaliska Sällskap ordnar konsert med Hans Leygraf (född 1920) i medeltidstaden Visbys moderna bibliotek med stora glasytor. I fonden står en skylt med texten "Mångfald" som ingår i en helt annan utställning. Trots åldern ett vitalt och energirikt spel. På programmet Mozart och Bethoven, inte ens födda när Visby hade sin glansperiod under Hansan.

Tidigare idag filade jag på Företagarnas remissvar på Regionförbundet i Örebro läns vision för regional utveckling 2010 - 2025.

Under konerten slår det mig, är det detta som Regionförbundet strävar efter. Gammalt och nytt möts med hjälp av ideella krafter och driftiga entreprenörer och bildar något nytt.
Men vad har Örebro län som kan matcha detta? Säkert finns det en hel del, nu gäller det att hitta nya infallsvinklar och utveckla koncepten till en helhet, paket som kan säljas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar