fredag 13 mars 2009

Öppet möte om livet i Garphyttan

I torsdags kväll samlades över 100 föräldrar, mor- och farföräldrar för att tillsammans med lokala politiker, poliser, fältassistenter och förvaltningspersonal prata ut om den situation som man upplever att våra ungdomar lever i. Många diskussioner i smågrupper gav flera bra förslag till olika aktiviteter. Gruppen som vill nattvandra blev stor men även utveckling av fritdsgårdens verksamhet samlade många föräldrar.
Med det stora engagemang som fanns denna kväll ser jag stora möjligheter att skapa en bra relation mellan olika grupper i Garphyttan. Det finns planer på olika samarbeten med lokala föreningar, och att hitta nya aktiviteter. En sådan kan vara en rockskola där vi nu för samtal med Bilda om. BMX-banan är på gång tillsammans med en förhoppningsvis nystartadn förening. Jag är övertygad om att det är ungdomarna själva som ska skapa och driva en BMX-bana och jag är beredd att ge dem det stöd som behövs. Jagn hoppas att kvällens möte blir starten till en ny aktiv kommunikation mellan föräldrar/vuxna och att vi lokala politiker och förvaltning är naturliga samtalspartners. Därför finns vi politiker en kväll i månaden på våra bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar