onsdag 10 juli 2013

"ser ingen skillnad på de olika partiernas politik"

Almedalsveckan är över för i år. För oss nördar står skillnaderna i de politiska budskapen klara men i lokaltidningarnas små enkäter “på sta´n” framgår det med all tydlighet att gemene man inte ser skillnad. Och jag kan förstå dem. När de olika partiernas ledare håller sina tal låter allt så bra. Men det de inte säger, den politiska ideologin som ligger till grund för hur man ska tolka orden, och konsekvenserna av deras förslag är svårare att se. Dessutom stämmer inte alltid rikspolitikernas agerande med de lokala representanterna.
I riksdagen har vi en styrande allians bestående av Moderater (m), Kristdemokrater (kd), Centerpartiet (c) och Folkpartiet Liberalerna (fp). De bedriver en allmän borgerlig politik där man tilltror den enskilda medborgaren ett eget ansvar och vilja. Det innebär att politiken skapar förutsättningar och ramar för den enskildes egna val.
Oppositionen består då av Socialdemokrater (s), Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp). De ser till gruppen av människor, politiken vet bäst vad som är bra för den enskilda och det är politikens uppgift att fördela och besluta om fördelningen av våra gemensamma skattemedel. Brist på tillit gör att de gärna gör allt själva och misstror näringslivet.
Dessutom finns Sverigedemokraterna (sd) som nog har en allmän borgerlig inställning men har en tendens att skylla alla brister och fel i samhället på invandrarna.
Detta tyckte jag mig kunna utläsa i de olika partiledarnas tal i årets Almedalsvecka.

I Örebro lokala politik har vi en majoritet av (s), (kd) och (c), i oppositionen finns således (m), (mp), (fp), (v) och (sd).
Den borgerliga oppositionen är stabil och varje nytt kommunalt bolag och varje besparing på unga och gamla ifrågasätts. Dessutom finns opposition från (v) som kritiserar majoritetens politik för att inte vara nog socialistisk. I vissa frågor är hela oppositionen enad men av olika orsaker.
Den politik som dessa partier för lokalt har sin koppling i rikspolitiken och man kan känna igen de olika partierna.
I majoriteten finns två partier som likt kameleonter (djur som antar omgivningens färg) som tidigare fanns med i den lokala borgerliga koalitionen men nu finns med i den (s)-styrda majoriteten. Här kan jag förstå att det, som väljare, kan vara svårt att förstå vad partierna står för. En mandatperiod gäller borgerlig politik, nästa mandatperiod gäller en (s)-dominerad politik.
Dessutom uppstår det en diskrepans mellan partiprogram och vad partiets ledare säger och vad det lokala partiet säger och gör.

Vi går nu mot ett supervalår 2014 med ett val till europaparlamentet (EP) i maj och till riksdag, kommun och till vår nya region i september. Att inte vara tydlig med sitt budskap i ord och handling kommer att straffa sig 2014.

Som Liberal Folkpartist är jag glad att det inte finns politiska skillnader mellan rikspartiet och vår lokala förening i Örebro. I alla våra beslut finns vår starka tilltro till individens egen kraft och vilja men också vår medkänsla för de som behöver en stöttande hand för att komma vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar