måndag 16 januari 2012

Ytterligare besparingar som slår hårt

I lördagens tidning kunde vi läsa att nu ska de människor i vårt samhälle som har minst möjlighet att försvara sina rättigheter, de som ligger på sitt yttersta, nu ska drabbas av socialdemokraternas besparingar. Och i sann demokratisk anda tar man beslutet först och följer upp vad som händer efteråt. "Vi ska följa konsekvenserna noga" säger den politiskt ansvariga Fisun Javas, men något ändrat beslut blir det inte. Vore det inte bättre att göra en riktig konsekvensbedömning INNAN beslutet fattas. Då kanske man inte satsat så stort på betong och asfalt (Samhällsbyggnad).
Vi liberaler har ett annat fokus, för oss gäller i första hand att skolungdomar får en relevant utbildning och att våra äldre får ett värdigt liv "hela vägen". En investering i ett hus kan man avvakta med utan större konsekvenser, en investering i våra unga och äldre kan inte vänta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar